"Bütün esmânın bütün merâtibiyle tafsilen mazharı,.." Esmada mertebelerin olması ne demek, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimleri mutlak ve ezelidir, mutlak ve ezeli olan bir şeyde ise mertebe ve aşamalar olmaz. Öyle ise esmanın mertebelerinden maksat insanların bu mutlak isimleri anlama ve kavrama makamlarıdır. Yani mertebe ve makam esmaya değil, insanın zihni dünyasına ait bir durumdur.

Allah’ın isimlerini okumak ve anlamak mertebe işidir. Nasıl imanın taklitten tahkike çok mertebeleri varsa, isimleri okumanın da aynı şekilde çok derece ve makamları vardır.

Mesela, kainatta Allah’ın adalet tecellilerini okuyup onun sonsuz adaletine intikal etmek ilmelyakin ve aynelyakin bir makam iken, hayatımızda bu adaleti yaşamak ve tatbik etmek hakkelyakin bir okumaktır diyebiliriz.

Yine kainatta Onun sonsuz kerem ve cömertliğini okumak ile bu kerem ve cömertliği hayatımıza aksettirmek arasında çok farklar ve makamlar vardır.

Bir de bu okuma ve yaşamanın cüziyet külliyet, ehadiyet ve vahidiyet makamları vardır. Makam ve tefekkürü yüksek olanlar o isimleri külliyet ve vahidiyet ile okurken makamı avam veya düşük olanlar cüziyet ve ehadiyet ile okurlar.

Ben Allah’ın Rezzak olmasını, küçük soframda cüzi ve ehadi okurken nazarı külli olan bir asfiya bütün kainat sofrasında külli ve vahidi olarak okur.

Rezzak ismini genelde cüzi ve maddi manası ile biliriz, külli ve manevi manası pek nazara verilmez. Rezzak isminin cüzi manası yukarıda da ifade ettiğimiz gibi küçük soframızda okumaktır. Külli manası ise bütün kainat sofrasında görebilmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...