Block title
Block content

"Bütün eşya, hususan zîhayat olanların pek çok muhtelif hâcâtı ve pek çok mütenevvi metâlibi vardır." Cansız varlıkların ihtiyaçları nedir, nasıl karşılanır?

 
Soru Detayı:

"Bilmüşahede görüyoruz ki, bütün eşya, hususan zîhayat olanların pek çok muhtelif hâcâtı ve pek çok mütenevvi metâlibi vardır." cümlesiyle Üstadımız, cansız varlıkların da ihtiyaçları olduğunu ve onların da karşılandığını söylüyor. Örnekler verebilmeniz mümkün mü acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toprağın yağmura, kara, doluya, güneşe, rüzgara olan ihtiyaçları cansız varlıkların da ihtiyaç sahipleri olduğunu gösterir.

Bugün bilimin inkişaf etmesi ile kainatta her şeyin birbirine hayati derecede muhtaç olduğunu görmekteyiz. Cansız varlıkların düzenli ve sistemli vazife görmeleri ve bu vazifeler için gerekli olan enerji ve gücün muntazaman temin edilmesi, cansızların da canlılar gibi ihtiyaç sahibi olduğunu gösteriyor.

Demirin dayanma gücü, ateşin yakma özelliği, suyun moleküler yapısı vesaire hep muazzam bir ilim irade ve kudretle olabilecek işler. Allah kudret elini kainattan bir an çekse, bütün varlıklar yok olup gider, buna cansız varlıklar da dahildir.

Cansız varlıklar, canlıların aksine beslenme, barınma, korunma, boşaltım yapma, üreme, hareket etme, büyüme ve gelişme gösteremezler. Cansız varlıkların özellikleri oluştukları atomlardan ileri gelir. Atomlar canlı ve cansız varlıkların oluşmasını sağlar. Fakat cansız varlıklara da kendilerine özgü bir biçim kazandırırlar. 

Bu aynı zamanda bir değerdir. Taş, toprak, su cansızdır fakat değerlidir. Altın, demir, bakır cansızdır, ama değerlidir. Dünya hareket eder ama belli kuvvetler dahilindedir, cansızdır ama çok değerlidir.

Dünyanın anlık ve milimetrik hareketleri çok büyük bir güç ve kuvvet gerektirir ve bu da bir cihetle ihtiyaçtır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...