Block title
Block content

"Bütün evliya keşif ve kerametlerine istinad edip ve bütün asfiya tahkikatlarına istinad ederek şahadet ettikleri,.." cümlesinde, evliya ile keşif ve keramet arasında, asfiya ile de tahkikat arasında bir münasebet kuruluyor, örneklerle açabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evliya, Allah’ın dostları demek olup, bütün sevgili kullara şümulü vardır. Ancak, evliya denilince akla gelen ilk mana keşif ve keramet sahibi zâtlardır.

İrşatlarını ve manevî mücahadelerini sadece keşif ve keramet yoluyla yapmayıp, ilmî açıklamalarda bulunan, ayetlerin tefsirlerini yapan, onlardaki ince manaları ortaya çıkarmaya çalışan tahkik ehli zâtlara ise “asfiya” denilmektedir. Bunlar da Allah’ın sevgili kullarıdırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...