"Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayrılık acısından gelen feryat ve inlemeler, insanın yaratılış bakımından bekaya, yani sonsuz bir hayat sürmeye aşk derecesinde müptela olduğunu gösteriyor. Evet, insan ebede âşıktır ve ona ekmek ve su gibi muhtaç bir fıtratta yaratılmıştır. Bu yüzden ölüm ve ayrılıklar insanın ruhuna ve kalbine elim bir azap veriyor.

İnsan ruhunun ebediyet arzusu bir sualdir, bunun cevabı ise ebedî hayattır. Üstad’ın buyurduğu gibi, “Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.”

Her bir hayat sahibinin kendi hayatını korumak istemesi, ebedi kalma arzusunun bir delilidir. Her şeyi hikmetle donatan ve hikmetini kat’i olarak gösteren Allah’ın ruhlara ebedi yaşama arzusunu koyup, onun mukabili olan ebed yurdunu vermemesi mümkün değildir.

Midemizin açlık ihtiyacını sonsuz denecek nimetlerle cevaplandıran Allah, kalbimizin ebed ihtiyacını da ahireti yaratmakla yerine getirmiştir.

Evet, ölüm ayrılık ve hicran değil, bekaya ve dostlara kavuşmaktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...