"Bütün hayvanatın taifelerine Hâlık-ı Zülcelal'in emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder... Rûy-i zemin bir tarladır, umum nebatat onun içinde ekilir.." Hayvan ve bitkilere nezaret eden melekler hakkında bilgi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bitki ve hayvanların hepsi birer kudret mucizesi, hepsi birer sanat harikasıdır. Onlara vekalet ve nezaret eden melekler ise, önce bu mucize ve sanatı tefekkür edip hayretle tesbih ve tezkir ediyorlar; sonra da onların fıtri ibadet ve tesbihlerini şuurlu bir şekilde Allah’a karşı arz-ı takdim ediyorlar.

Bu açıdan bakıldığında, kainatta en küçük atomdan tut ta en büyük arşa kadar, her bir mahlukla vazifeli melekler bulunmaktadır.

“Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin Arş’ını, sekiz melek taşır.”(Hakka, 69/17)

Rızıkla ilgili bütün faaliyetlerin genelinden sorumlu melek Mikail (as) olduğu gibi, her bir kar tanesine nezaret ve vekalet eden küçücük melekler de bulunuyor. Meleklerin asıl vazifesi nezaret, yani oradaki sanatı tefekkür ve takdir etmek ve vekalet, yani o şuursuz varlıkların hâl dili ile ettikleri şuurlu ibadetleri üstlenmeleri ve Allah’a takdim etmeleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...