"Bütün insanların, belki bütün mahlûkatın namına meb’us ve nev-i beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan..." cümlesine göre, Peygamber Efendimiz miraca kimi temsil ederek yükseldi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her insan mutlaka bir kabiliyete, bir isme, bir sıfata meyyal olur ve meyyal olduğu sıfatın hükmü ve galebesi altına girer. İki Cihan Serveri Hz. Muhammed (asm) dışında olan diğer peygamberler de bu manadan azade değildirler. Bu yüzden belli bir kavme, belli bir döneme nebi olarak gönderilmişlerdir.

Bütün insanlığı çatısı altına almak, her kabiliyeti potasında eritmek ve her meşrepte insanların onda kendinden bir şey bulduğu tek insan ve tek nebi Peygamber Efendirmiz (asm)'dir.

Aynı şekilde bütün farklı meslek ve meşrepleri içine alıp, külli bir beyan sunabilen yegane kitap da Kur'an'dır. Bu yüzden Kur'an, külli bir hitap olduğu için, bu külliyete muhatap olup, bu külliyeti kaldırabilecek külli bir peygambere nazil olmuştur.

İnsanların bütününde dağınık olan kabiliyet ve külliyet manası, Hazreti Peygamber (asm)'de cem olmuştur. İslam, bu külli ve geniş mahiyetten sızıp çıkmıştır. İslamı dal ve budak salmış bir ağaç olarak düşünecek olursak, bu ağacın kökü ve esası; Peygamber Efendimiz (asm)'in iman ve kabiliyetidir. Yani meslek ve meşrepleri farklı ve muhtelif olan bütün alim ve evliyalar, bu kabiliyet ve imanın birer meyvesi, birer nişanesidir.

Allah, miraçta Hazreti Peygamber (asm) ile görüşürken, insanlığın özü ve manası ile görüşmüştür.

İşte Kur'an böyle cami bir muhataba nazil olduğu için, kanunları ve bakış açısı külli ve geniştir. Böyle her yönü ile külli ve geniş olan Kur'an’ın taklidini ve benzerini yapmak muhaldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...