"Bütün kâinatın mevcudatını böyle durduran, beka ve kıyam veren ism-i Kayyûmun bu cilve-i âzamının arkasından bak." cümlesini yorumlar mısınız? Özellikle "arkasından bakmak" tabiri ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus, bu isimleri Hazreti Ali (ra) ism-i azam ya da ism-i azam mertebesinde gördüğü için, kendine özel olarak vird yapmıştır. Dolayısı ile bu isimlerin terkibini ve sıralanışını Hazreti Ali (ra) Efendimiz yapmıştır. Üstad da bu isimlerin mana ve tecellilerini, bize tefekküri bir tarzda bize ders veriyor.

Hay ismi ile Kayyum ismi arasındaki ince bağlantı hakkında: Hay ismi diğer isimlerin temeli hükmündedir. Nasıl temel olmadan bina yapılamaz, aynen bunun gibi Allah’ın bütün isim ve sıfatları Hay ismi üzerine kurulmuştur. Hayat sahibi olmayan bir zatta; kudret, ilim, irade, sem, basar, kelam gibi sıfatlar da olamaz. Halbuki kainatta her şeyin arka planında, Allah’ın bu sıfatları duruyor, bu sıfatların ardında da Allah’ın hay sıfatı duruyor.

Demek oluyor ki, Kayyum isminin kayyumu; Hay ismidir. Yani nasıl eşyanın devam ve bekası, Allah’ın isim ve sıfatları ile oluyor, Allah’ın isim ve sıfatlarının devam ve bekası da, Allah’ın Hay sıfatı ile oluyor. Bu yüzden Hay sıfatı Kayyum ismine luzum-u beyyindir; yani ikisi ayrılmaz isimlerdir.

Üstad'ın ikisini beraber zikretmesi bu sırdan ileri geliyor, yoksa Hay isminin doğrudan eşyada tecellisi yoktur. Ancak Kudretin Muhyi tarzında, yani hayatı yaratma tarzında tecellisi vardır. Bizim eşyadaki hayat dediğimiz şeyler; Allah’ın kudretinin tecellisinden ibarettir. Yoksa Hay isminin bir tecellisi değildir. İlm-i Kelamda Hay sıfatı, diğer sıfatlardan ayrı tutulmuştur.

Arkasından bakmak tabirinde ise; her mevcudun ve eşyanın arka cephesinde Allah’ın isim ve sıfatları vardır demektir. Bu isim ve sıfatlar, eşyadan elini çekse her şey helak olur, işte kayyumiyet bu manadadır.

Mevcudatı hiçten ve yoktan varlık sahasına çıkaran Allah’tır; bunları beka ile devam ettiren yine Allah’tır. Kayyumiyetin temel iki anlamı budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...