Block title
Block content

"Bütün mahlûkatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubûdiyetlerini, ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum." Bütün mahlukatın “hediye-i ubudiyetleri” ifadesini, tahiyyatın kelime mânası veya ıstılahî manası açısından açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tahiyye, lügat manasıyla “hayır dua etme”, “malikiyet” gibi manalara gelir. Bu ifade, namazda lügat manasıyla değil, ıstılahî olarak “hediye-i ubûdiyet” manasında istimal edilmektedir.

Allah Resulü (asm.) miracda, Cenâb-ı Hakk’a selâm makamında “Ettehıyyâtü lillâh” demekle, bütün mahlukatın ibadetlerini, tesbihlerini, hamd ve senalarını, kâinat şeceresinin en mükemmel meyvesi olarak, kendi namına Allah’a takdim etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...