Bütün mahlukatın insanın etrafına inayetle toplanması ve hacetlerimize "lebbeyk" demeleri, her bir makam sahibine göre ayrı ayrı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“ … hilkat-i âlemde görüyoruz ki; mevcudat-ı âlem bir daire tarzında teşkil edilip, içinde nokta-i merkeziye olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kâinatı halkeden zât, ondan o hayatı intihab ediyor."

"Sonra görüyoruz ki; zîhayat âlemlerini bir daire suretinde icad edip, insanı nokta-i merkeziyede bırakıyor. Âdeta zîhayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor; bütün zîhayatı onun etrafına toplayıp, ona hizmetkâr ve müsahhar ediyor, onu onlara hâkim ediyor. Demek Hâlık-ı Zülcelal, zîhayatlar içinde insanı intihab ediyor, âlemde onu irade ve ihtiyar ediyor."(1)

Bütün mahlûkatın insanın etrafına toplanmasından maksat, insanın hizmetine verilmeleri, onun menfaatine göre vaziyet almaları, ona en faydalı olacak özelliklerle donatılmalarıdır. Bir dairenin çevresindeki bütün noktaların merkeze bakmaları gibi, bu kâinattaki bütün eşya da bir manada insana bakmaktadır.

Sadece bir tek örnek verelim:

Güneşin insana hizmet etmesi için şu bildiğimiz özelliklere sahip olması, büyüklüğünün dünyayı etrafında gezdirecek kadar bir cazibe doğurabilmesi, ışığının dünyaya yaklaşık sekiz dakikada gelmesi gerekiyor. Güneş insanı tanımadığına, ona nasıl faydalı olacağını bilmediğine göre, onun şu hazır haline sahip olması ancak inayetle açıklanabilir. Yani, Allah’ın insanlara bir lûtfu olarak, Güneş o özelliklerle donatılmış ve insanın hizmetine verilmiştir.

Güneşin ışığına portakalın C vitaminini, arının balını, koyunun sütünü, atmosferin kalınlığını, taşıdığı gazları, dünyanın süratini ve eğimini kıyas edebiliriz. Bütün bunlar, İlâhî inayeti apaçık gösterirler. Bu umumi inayet insan nevinin bütün fertleri için geçerlidir. Ayrıca bazı özel kişilere, ihsan edilen nimetler, imkânlar, başarılar da inayet kavramı içinde değerlendirilirler. Ancak, bunlar genel değildirler.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...