Block title
Block content

"Bütün mevcudât, o mü'minin nazarında, Seyyid-i Kerîminin ve Mâlik-i Rahîminin birer mûnis hizmetkârı, birer dost memuru, birer şirin kitâbıdır." cümlesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat bir saraydır. İnsanlar ve cinler ise, en önemli misafirlerdir. Sarayın sahibi ve mihmandar ise, kainatın Rabbi olan Allah'tır. Herhangi bir sarayda misafirlere hizmet eden hizmetkarlar olduğu gibi, bu kainat sarayında da bitkiler, hayvanlar ve melekler de, misafirlere hizmet eden birer hizmetkardırlar. Her bir bitkinin ve hayvanın insana nasıl hizmet ettiği, izahtan varestedir. Melekler ise, yine gaybi olarak insanlara ya doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedirler.

Memur; kendisine emredilen, bir amirin emri altında çalışan demektir. Bu zaviyeden bakılınca başta insan olmak üzere her varlık bir memurdur. Ancak, insanın diğer varlıklardan farkı ve üstünlüğü vardır. Zira diğer varlıklar insanın hizmetine memur kılınmıştır. Yani insan sair mahlukata bir amir konumundadır. İstediğini yer, istediğini çalıştırır ve hakeza...

Mevcudatın nasıl birer kitap olduğu konusuna gelince;

Kitap ve yazmak, birbirine çok yakın iki kelime. Kitap, manaların şifrelendiği ve muhataba ulaştırılması hedeflendiği için anlamlı. Yazmak ise, bir tür şifreleme ve manaya kılıf geçirmek. Bu bakışla her bir beste, giyilen elbiseler, özenle yapılan yemekler, yani kabiliyetlerle şekillenen her fiil aslında yazılan bir cümle.

Güzellikler, potansiyel kabiliyetler bir şekilde dışa vuracak: Beste tarzında, roman tarzında, şiir tarzında, tablo tarzında... Bütün güzellikler kabiliyetince ifadesini bulacak, muhataba ulaşacak ve kendi tarzında cümlelere dökülecek. Bu bakışla; ağlayan bebek, tebessüm eden dost, ciğeri yakan nağme ve cümleler, depremler, savaşalar... hepsi bir mesaj, bir harf, bir cümle.

Bu mesajlar içinde idrak sahibi olmak hem çok ağır bir yük hem büyük bir şeref. Çünkü çevremizdeki her şeyin bir mesaj olduğunun farkında olmak, kainatı bizim için yazılmış bir kitaba dönüştürüyor. Kainatın Sultanı bizi muhatap alıyor, bize önem veriyor ve çiçeklerin, yıldızların, tebessümlerin diliyle bizi sevdiğini ifade ediyor.

Kainat, denizden atlasları, yıldızlardan incileri, rengarenk çiçeklerle bezenmiş örtüleriyle özenerek hazırlanmış bir kitap. Bizim varlığımız hem kitap içinde bir harf olarak, hem bu kitaba muhatap olarak önemsenmiş ve önemsendiğimiz, varlıklar diliyle ifade edilmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...