"Bütün müminler kardeştir." buyuruluyor. Mümin, Allah'a inanan kimse olduğuna göre, diğer Allah inancı olan hak dinlerdekilerle de kardeş mi oluyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mümin sadece Allah’a iman edene değil, Allah’ın Hazreti Muhammed (sav) vasıtası ile gönderdiği İslam dininin tamamına inanan kişilere verilen bir isimdir. Bu sebeple Allah’a iman edip, İslam dininin diğer hükümlerini inkar eden birisi Mümin sayılmaz. Böyle olunca iman kardeşliği sadece Müminler arasında olur. Yoksa Allah’ı kabul edip, İslam’ın diğer rükünlerini inkar edenler asla ve kata "Müminler kardeştir" dairesine ve kapsamına giremezler. Üstad Hazretleri bu hakikate şu şekilde işaret ediyor:

"İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur."(1)

Ayrıca iman bölünme ve parçalanma kabul etmez. Yani iman bir bütün halinde makbuldür ve Mümin vasfını verir. Yoksa imanın bir hükmünü inkar eden ve yok sayan birisinin imanı makbul olmadığı gibi Mümin vasfını da alamaz.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 3. Ayet Tefesiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...