Block title
Block content

"Bütün nev'-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra" denilerek, cinlerin medeniyete katkısından bahsediliyor; açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili yerde “bütün nev'-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra” denilmesi dikkat çekici bir durumdur. Öyle anlaşılıyor ki, bütün insanlığın günümüz medeniyetinde az veya çok katkıları olduğu gibi, cinlerin de katkıları bulunmaktadır.
 

Bu meselede bazı noktalara dikkat çekmek istiyoruz:


1. Cinler de dünyamızın sakinlerinden olup, insan gibi mükellef varlıklardır.


2. İnsan topraktan yaratılmış, onlar ise “dumansız ateşten” yaratılmışlardır. Bundan dolayı dünyamızın ateş küresi olduğu dönem, onların yaşamalarına uygun olduğundan, dünyadaki varlıkları insanlardan öncedir.


3. Cinler ruhani varlıklar olmakla beraber, bazı insanlara görünmeleri ve onlarla teşrik-i mesaileri, eskiden beri hemen her millette şöhret bulmuştur.


4. Dünyanın hemen her yerinde meşhur olan “ruh çağırma” celselerinin misafiri, çağrılan ruh olmaktan ziyade cinlerden biridir.


5. Eski zamanda kâhin ve günümüzde medyum denilen kimselerin onlarla irtibatları ve onlardaki bilgilerden istifadeleri çokça medar-ı bahs olan bir durumdur. Bunların bir kısmının şarlatanlık olduğu düşünülse bile, en azından bazılarının vakıa mutabık durumlar olduğu göz ardı edilmemelidir.


6. “Harry Potter” ve “Yüzüklerin Efendisi” gibi dünyada ses getiren filmlerde cinlere de hayli yer verilmesi, onlarla ilgili evrensel bir kabulün işaretleri gibidir.


7. Bazı ilim ve san’at insanlarının “benim cinim var, bana ilham ediyor” demeleri konumuza ışık tutacak gerçeklerdendir.


8. Mısır piramitleri, Piri Reis'in haritası gibi hârika işlerin sırrı henüz çözülebilmiş değildir. Bunlarda cinlerin de katkıları olmaları en azından ihtimal dâhilindedir.


İşte bunlar gibi noktalar dikkate alındığında, “cinlerin de medeniyete katkıları olduğu” gerçeği daha iyi anlaşılacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...