Block title
Block content

"Bütün raiyyet manevra için bu meydan-ı imtihanda bulunuyorlar; meydan ise, her saat tebdil ediliyor. Şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşher ise, her dakika tahavvül ediyor." misafirhane, gün, meydan, saat, meşher, dakika ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada misafirhane, şu kainat ve dünyadır. Meşher, yani sergi ise, bu kainatta ve dünyada Allah’ın bin bir isminin manasının sergilendiği nakış ve sanatlardır.

Meydan ise, dünyadır. Saat, dakika, gün gibi zaman kavramları ise, kainat ve dünyaya verilen müddete işaret eder.

Her bir sanatlı mahluk bu dünyada manasını ifade edip gösterdikten sonra gider, yerine başkaları gelir. Bazı sanatlar çok kısa sergilenir, bazıları uzun müddet sergilenir. Zaman farkı buna işaret ediyor. Mesela, fil uzun yaşar, sinek ve arı gibi mahluklar kısa yaşarlar.

Meşherin her dakika değişmesi,
kainatta olan umumi faaliyete bakar. Allah, her şeye bir hareket ve faaliyet vermiştir. Atalet ve yeknesaklık gibi durumlara müsaade etmemiştir. Onun için kainatta her şey mükemmele doğru yol almaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...