"Bütün raiyyet manevra için bu meydan-ı imtihanda bulunuyorlar; meydan ise, her saat tebdil ediliyor. Şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşher ise, her dakika tahavvül ediyor." Misafirhane, gün, meydan, saat, meşher, dakika ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada misafirhane, şu kâinat ve dünyadır. Meşher, yani sergi ise, bu kâinatta ve dünyada Allah’ın bin bir isminin mânasının sergilendiği nakış ve sanatlardır.

Meydan ise, dünyadır. Saat, dakika, gün gibi zaman kavramları ise, kâinata ve içindeki misafirlere verilen müddete işaret eder.

Her bir sanatlı mahlûk bu dünyada mânasını ifade edip gösterdikten sonra gider, yerine başkaları gelir. Bazı sanatlar çok kısa sergilenir, bazıları uzun müddet sergilenir. Zaman farkı buna işaret ediyor. Mesela, fil uzun süre yaşar, sinek ve arı gibi mahlûklar az yaşarlar.

Meşherin her dakika değişmesi, kâinatta olan umumî faaliyete bakar. Allah, her şeye bir hareket ve faaliyet vermiştir. Atalet ve yeknesaklık gibi durumlara müsaade etmemiştir. Onun için kâinatta her şey daima değişmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...