Block title
Block content

"Bütün zîhayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise; ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır." cümlelerini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam, kâfirdir. Veya fâsık, gafildir. Şu dünya, onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalâletinden neş'et edip onu mânen tâzip eder."(1)

Yetimliği acıklı ve hüzünlü kılan şey; himayesizlik ve kimsesizliktir. Kafirin küfür dünyasında her şey yetimdir derken, Allah’ı tanımadığı için, her şeyin himayesiz ve kimsesiz olduğunu ve her şeyin ölümle yokluğa ve hiçliğe gittiğine inandığı için  sürekli ayrılık ve yokluk acısı çektiğini ifade ediyor. İnsan, bütün kainatla ilgili olduğu için, kainatın herbir cüzünün ayrılık ve yokluk hali, insana azap ve sıkıntı veriyor.

Halbuki iman nazarı ile baksa, her şeyin himayesi ve hayatının devamı Allah’a bağlıdır. Sonsuz şefkat sahibi olan Allah, mahlukatına bizden daha ilgili ve şefkatlidir; elbette onları ebedi hiçliğe ve yokluğa atmaz deyip, o dehşetli azap ve sıkıntılardan korunur. Yetim gibi ağlayıp sızlamaz.

Hayvan ve insanın ecel pençesi ile parçalanan kimsesiz başıbozuklar olması da; aynı mananın hususi ifadesidir. Yani; kafirin nazarında insan ve hayvan da, tesadüf olan ecelin elinde yokluğa ve hiçliğe atılan kimsesiz ve zavallı mahluklardır.

(1) bk. Sözler, İkinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Dalâlet nazarı, matluplarını tahsil etmekten âciz olan insanların sahipsiz, hâmîsiz olduklarını telâkki eder ve hüzün, keder, aczlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi zanneder. İman nazarı ise, canlı mahlûkata, ağlar yetimler gibi değil, ancak mükellef memur, muvazzaf zâkir ve tesbihhân ibâd sıfatıyla bakar. Şualar - 653
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...