Block title
Block content

Büyük başarılar bir kısım insanlara mal edilerek anlatılıyor. Bunun böyle olmadığını nasıl anlatabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sütü inek veriyor, balı arı yapıyor, elmayı ağaç üretiyor demek sureti ile Allah’ın kainattaki rububiyet ve uluhiyetini inkar etmek; bunlar çağımızın vebası olan materyalist felsefenin çürük neticeleridir. Maalesef günümüz insanları bu maddeci felsefenin tesiri altına girdiği için imanlarını ya zedeliyorlar ya da kaybediyorlar.

Bu yüzden bu tip insanlara siyasi bir tarz ile değil, imanı telkin edecek kuvvetli argümanlarla yaklaşmamız gerekiyor. Bu zamanda maddeci felsefeyi çürütüp iman hakikatlerini kati deliller ile ispat eden Risale-i Nurları, bu çaresiz adamlara götürmemiz en güzel hizmet metodudur. Yoksa bazı şahıslar üzerinden tartışmaya girmek, neticesi olmayan, hatta zararları olan bir yoldur. O tipteki adamlara güzel bir yaklaşımla iman hakikatlerini ders vermek daha etkili bir yoldur.

Risale-i Nur'un her bahsi, sebepleri ilahlaştıranlara kati bir cevaptır. Kainatta herbir şeyin arka cephesinde Allah’ın kudret elini göstermek için bu bahisleri genişçe okuyup anlatmak gerekir.

Bizim tavsiyemiz, isimler üstünden tartışmaya girmeden, bu iman hakikatlerinin o muhtaç gönüllere güzel bir şekilde ulaştırılmasıdır. Şayet yeterli bir ikna ve ilmi birikime sahip değilsek, en azından bu vasıflara sahip abi ve kardeşlerimizle onları tanıştırmak ve onları güzel bir üslup ile derslere götürmek, en makul yoldur kanaatindeyiz.

Risale-i Nur baştan sona kadar kati bir tarzda bu yanlış düşünceleri çürütüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

insirah__

iyi de benim demek istediğim bu şahsın siyasi olarak ne kadar zararlı olduğunu güzel bir uslub ile nasıl anlatabiliriz..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Vbdestabe
Risalei nur eczalarında bu soruya gayet kati ve ikna edici eczalar var. herşey manayı ismiyle cemili zülcelali vel kemali gösteriyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Bizim vazifemiz başkalarının karanlıklarını ve karamsarlıklarını anlatmak değil, İslam'ın güzelliklerini ve ümitbahş çehresini anlatmaktır. Karanlıkla boğuşmaktansa bir mum yakmak daha sağlam bir neticedir.
Zalimin zulmü, kafirin küfrünü değil, İslam'ın adaletini, Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaktır vazifemiz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
insirah__
editör bey demek istediğim o zaman bu insanlar süfyanı deccalı ve saire ahirzaman ait eşhas-ı muzırrayı nasıl anlayacak bilecek.. sadece imani hakikatlar ve allahın varlığı ve birliğini anlatmak yeter li mi.. süfyanı tanımasalarda olur mu ..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ekorkmaz
müspet hareket etmek böyle olsa gerek. teşekkürler...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Şahıslar üzerinden yapılacak bir anlatım, fayda vermez. Kaldı ki şahıslar geçicidir. Bu gün varlar, yarın yoklar; fikir bazında bir tanıtım yapılabilir ki, zaten dinimizde de neyin yanlış ve neyin de doğru olduğu ifade edilmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...