Block title
Block content

"Büyük bir nur lâmbası, güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında Peygamberin (a.s.m.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (r.a.) o mu’cizeye binaen ikindi namazını edâen kılmış." Bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Esma Bintu Ümeys (RA)’nın rivayetine göre, Resulullah (ASM) bir gün Hz. Ali Efendimizin dizleri üzerinde uyurken, ikindi namazının vakti çıkar. Resulullah (ASM) Efendimizin duası üzerine güneş geri çıkar. Efendimiz (ASM) namazlarını kılarlar, sonra tekrar batar.(1)

Bu hadislerin sıhhati konusunda tartışmalar varsa da Buhari ve Müslim’de geçen bir hadiste önceki peygamberlerden birinin bir gazve sırasında tam ikindi vaktinin çıkmasına yakın bir sırada fethedeceği beldeye yaklaştığını ve güneşe “Sen bir memursun, ancak ben de bir memurum” dediğini ve Allah’a yönelerek: “Ey Rabbim, şu güneşi bize durdur (da namazımız geçmesin).” diye dua etti. Güneş o yerlerin fethi müyesser kılınıncaya kadar durduruldu. Şeklinde bir rivayet var.(2) Ayrıca diğer bazı peygamberlere ait güneşin batışının ve doğuşunun geciktirilmesi rivayetleri de var.

Ayrıca Üstad’ın On Dokuzuncu Mektup'da Miraç konusunda anlattığı bir başka hadise daha var:

“Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Kureyş'e demiş ki: 'Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filân vakitte gelecek.' Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saat taahhur etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ihbarı doğru çıkmak için, ehl-i tahkikin tasdikiyle, güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani, arz, onun sözünü doğru çıkarmak için, vazifesini, seyahatini bir saat tatil etmiştir ve o tatili güneşin sükûnetiyle göstermiştir.”(3)

Ayrıca hendek savaşında da banzer bir olay rivayet edilmektedir.

İnce iplerin bir araya geldikçe kopmaz bir halat halini alması gibi, bu kadar rivayetler beraber değerlendirildiğinde benzeri olayların vukua geldiğinde şüphe kalmaz. (4)Üstad sorudaki söz konusu olayı, kâinattaki varlıkların Efendimiz (A.S.M.) getirdiği haberleri doğrulanması sadedinde anlatıyor. On Dokuzuncu Mektup'ta da bunun bir çok örneği var. Bunların hepsini beraberce göz önünde bulundurarak konuya yaklaşmak daha sağlıklı olacaktır.

Dipnotlar:

(1) Süyuti, El-Hasais 2/83, Taberani’deki rivayette Hz. Ali’nin namaz kıldığı aktarılıyor.
(2) Buhari, Humus 8.Nikah 58. Müslim, Cihat 32.
(3) Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:284; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:591-592; Süyûtî, ed-Dürerü'l-Müntesire, 193; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:296; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r- Rabbânî, 6:155. el-Elbânî, Silsiletü'l-Ehâdîsi'd-Daîfe, 972.
(4) Konun tahlili için bakınız: Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis külliyatı Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, 31. (1131).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

bilal5416
Burayı okurken benim aklıma şöyle bir soru geliyor. İnşaallah çok basit ve saçma değildir. Efendimiz sav kucağında uyuduğu için ikindi namazını Hz. Ali ra kılamıyor. Yani bu vakit ikindiyle akşam arası olan kerahet vaktine denk geliyor. O vakitte uyumak hilaf-ı sünnet olduğuna göre burada bir çelişki olmuyor mu ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Peygamber Efendimiz şari yani hüküm koyup hüküm kaldıran olduğu için o durumu daha sonra neshetmiş olabilir. Nitekim hadislerde bu tarz nesihlar zaman zaman vuku bulmuştur. Ayakta bevletme meselesinde olduğu gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...