Block title
Block content

Camid şeylerin yaratılmasının mahiyeti nedir? Mesela, bir taşın veya dağın yaratılmasının nedeni nedir; bunlar Allah'a nasıl ayine oluyorlar?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi eşyaların yaratılmasında sayısız hikmetler vardır ve bizim bütün bu hikmetleri tek tek sayıp sıralamamız elbette mümkün değildir. Müspet ilimler sadece dağlarda ve yıldızlarda değil her şeyde sayısız hikmet ve güzellikleri izhar ve ilan ediyorlar. Hikmetsiz ve çirkin hiçbir varlığın olmadığını kati olarak ispat ediyorlar.

Cansız varlıkların en göze çarpan hikmeti, canlılara mekân ve zemin olmalarıdır. Bir bina için temel ne ifade ediyor ise camit varlıklar da hayat binası için onu ifade ediyor. Yani taşlar, topraklar hayat binasının temeli ve zemini görevini üstleniyorlar. Toprak, taş, dağ olmadan canlılar yaşayamaz.

Dağlar birçok hususta insanlığa hizmet eder. İnsanların en muhtaç olduğu hava ve su dağlardan kaynayıp geliyor. Ayrıca insanlık için gerekli olan bütün madenler dağların içinde istif edilmiştir. Bu ve buna benzer o kadar çok fayda ve hikmetleri var ki, Kur'an dağı "hazineli bir kazık" şeklinde tasvir ediyor. Allah yıldızlar üstüne kasem ederek oradaki sanat ve güzelliğe de dikkat çekiyor.

Bugün içinde yaşadığımız evlerin temel malzemesi taşlar ve topraklardır.

Eşya, esas itibarı ile Allah’ın bir sanatı bir eseridir ve Allah’ın isim ve sıfatlarına işaret etmektedir. Ancak bu işaretler iman ve hidayet gözlüğü ile görülebilmektedir. İnkarcı veya gafletli gözler bu işaretleri göremez.

İman gözlüğü ile bakıldığında kâinat bir bayram meydanı, içindeki varlıklar ise Allah’ı tesbih ve tekbir ile neşelenmiş bayramdaşlardır. Çiçekler, böcekler, dağlar, bayırlar, yıldız ve galaksiler hep birlikte tevhit türküsünü mırıldanıyor. Gecenin mehtabı, gündüzün meşheri, denizin dalgası, dağların hazineli bir kazık gibi insanlara analık etmesi ve onlara temiz hava, su, ve madenler verilmesine vesile olması hep kâinat ve içindekilerinin birer güzelliklerindendir. Kâinat ve içindeki  bütün bu güzellikler, sonsuz güzelliğin bir habercisi bir müjdecisi bir muştusu niteliğindedir.

Evet, su kabarcığının üstündeki küçük ışık huzmesi nasıl güneşe işaret ediyor ise, kâinattaki sayısız cemal huzmeleri de sonsuz cemale işaret edip onun neşvesi ile cuşuhuruşa gelmiş ve âdete kâinatı bayram meydanına ve havasına dönüştürmüştür.

Tabi bu incelik ve güzellikleri kemali ile görmek ve zevk etmek, ancak kamil bir iman ile mümkündür. İman gazı kaçmış kalp gözü ile bu incelik ve güzellikleri görmek mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sekizinci Nota | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1184 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...