Block title
Block content

CEHENNEM

 
Cenab-ı Hak, cehennemi kâfirler, zalimler, Allah’a isyan edenler için hazırlandığını haber vermektedir. Kâfirler cehennemde ebediyen kalacaklar, Allah’a imanı olduğu halde günahları fazla olanlar ise cehennemde bir müddet azap çekeceklerdir; fakat bu müddet ebedî değildir.

Şu dünyadaki hapis hayatı cehennemin küçük bir nümunesidir. Bu dünyada bazı ağır suçlular idam edilir, bir kısım suçlular müebbet hapse mahkum olur, bir kısmı ise cezası kadar hapiste kalır, sonra çıkar. Cehennemde de benzeri bir durum olacağı ayetlerden anlaşılmaktadır. Ancak şu kadar var ki; cehennemde idam yoktur. Bilindiği gibi, idama mahkûm olan birinin cezası müebbet hapse çevrilse idamdan kurtulduğu için sevinir. Cenab-ı Hakkın kâfirleri yokluğa göndermeyip, hayatlarını cehennemde devam ettirmesi onlar için bir çeşit rahmettir.

Cehennemi sadece ateş olarak görmek eksik olur. Kur’an-ı Kerim’de cehennemle ilgili ayetler incelendiğinde, cehennem ehlinin cesetleri cismani ateşle yanarken, ruh ve vicdanlarının pişmanlık ateşiyle yanıp kavrulduğu görülür.
Cennet, cismanî ve ruhanî bütün lezzetleri kendisinde bulundurduğu gibi, cehennem de cismanî ve ruhanî bütün ızdırapları ihtiva eder.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2321 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...