Celalettin Suyuti'nin yakaza aleminde Peygamber Efendimiz ile hadislerin yorumunu yaptığı ifade ediliyor. Bunun doğruluk payı var mıdır? Varsa hadislerin sıhhati açısından bunu nasıl değerlendirebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Celalettin Suyuti’nin manevi alemde Allah Resulü (asm) ile hadis kıritiği yapmasının, hadis ilmi ve usulü açısından tek başına bir değeri yoktur. Yani, hiçbir bilimsel delil ortaya koymadan, sadece kerametvari bir şekilde; “Ben bu hadisi manevi alemde Allah Resulü'ne sordum, oda kabul etti, öyle ise bu hadis sahihtir.” yaklaşımı, ilmi ve bilimsel bir yaklaşım değildir. Ama bilimsel delilleri ortaya koyduktan sonra, ek olarak böyle manevi alemde bir hadis kritiği yapılması, hadisin bilimsel gücüne güç katar.

Celalettin Suyuti Hazretleri, hadis alanında bilimsel olarak otorite bir şahsiyettir. Bunun yanında manevi alemde uyanık bir halde Allah Resulü (asm) ile sohbet edip, hadis kritiği yapması ona ayrı bir değer katmıştır. Eserleri İslam aleminde en muteber ve sağlam kaynaklar içinde yer almıştır.

Celalettin Suyuti Hazretlerinin manevi alemde Allah Resulü (asm) ile hadis kritiği yapmasına bilimsel bir delil nazarı ile değil, kaziye-i makbule nazarı ile bakılmalıdır.

Kaziye-i makbule; itimat sahibi zatların sözlerine delilsiz de olsa itimat edilmesi anlamındadır. İslam alimleri eserlerinde bu gibi makbul kaziyeleri kullanmışlardır ve delil olarak kabul etmişlerdir. Ama bu deliller bilimsel bir delil değil, nazari delillerdir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...