Block title
Block content

Celcelutiyye Kasidesi'nde yer alan bazı dualardan istifade etmeye çalışmak, o duaları maksudu bizzat yapmak mı olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, duanın içeriği ve inceliğinde ibadet manası vardır, yoksa bir şeyler almak ve vermek manası hükmetmiyor. İnsanın ihtiyaçları duanın bir vakti ve alametidir. İnsan duanın yapılmasını bu ihtiyaç işaretleri ile anlar ve duaya durur. Burada insan, hevasının tahakkümü ile "ben istedim -haşa- sen de benim istediğimi aynı ile vereceksin" haleti, ibadetin özüne ve ruhuna aykırı bir halettir. İbadet ve duada esas olan, istenilen şeyin elde edilmesi değil, Allah’a acizlik ve fakirlik haleti ile müracaat edip, onu merci bilmek ve onun rızasını kazanmaktır. Duanın bu sırının iyi anlaşılması gerekiyor.

İkincisi, dünyanın sıkıntı ve musibetleri duanın vaktinin belirtileridir. Nasıl ay ve güneş tutulması husuf ve küsûf namazının vakti ise, sıkıntı ve musibetler de duanın vakitleridirler. Bu yüzden dünyanın menfaat ve ferahlıkları, dua ibadetinin illeti, yani hakiki sebep ve gayesi olamazlar.

Üçüncüsü, duanın hakiki sebebi Allah’ın emridir, gayesi ise Allah’ın rızasını tahsil etmektir. Dünyevi sıkıntı ve musibetler duanın birer vakti birer nişaneleridir. Şayet duayı sırf bir musibet ve sıkıntıdan kurtulma aracı görürsek ya da bir menfaat elde etmeyi maksut yaparsak, bu duanın Allah katında bir değeri olmaz. Ama niyetimiz sırf Allah rızası iken, duamıza hemen cevap ve kabul gelir ise "Bu da Allah’ın kerem ve lütfundandır." deriz, şükrederiz.

Dördüncüsü, böyle dua ve virtlerin maddi ve manevi menfaatlerinin olması haktır ve zayıfları teşvik ve tervic etmek içindir. İnsanların ekserisi avam olmasından dolayı bu gibi dua ve virtlere bir teşvik ve bir tervic olmak için Allah bazı maddi ve manevi hediyeler ve menfaatler takmıştır. Lakin bu hediye ve menfaatler dua ve virtlerin okunmasında hakiki gerekçe ve sebep yerine geçerse, yani Allah için değil de, maddi ve manevi menfaat için yapılırsa, o zaman o dua ve virdlerin makbuliyeti ve özelliği kaçar, okuyan neticesini göremez.

Şu sıkıntıda şu duayı okuyunuz demek, tamamen o sıkıntının o duaya bir vakit ve alamet olması içindir. Hadis ve ayetlerde gelen bu tavsiyeleri böyle anlamalıyız. Peygamber Efendimiz (asm) nerede ise her musibet ve ihtiyaç için bir dua ve virdi tavsiye etmiştir. Amaç, ömür sermayesini Allah yolunda sarf etmektir, yoksa dünyanın ferahı ve rahatı için değildir.

Külliyat'tan ilgili yeri okumak için tıklayınız:

Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Üçüncü Nota, İkinci Mesele

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...