"Cemaat itibarıyla görüyoruz ki, bir şahs-ı muhteris, bir intikamla veya muntakim bir muhalefetle, … Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli tevillerle adalet sûretinde göstermek ister." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cemaat itibarıyla görüyoruz ki, bir şahs-ı muhteris, bir intikamla veya muntakim bir muhalefetle, arzuyu tazammun eden bir fikirle demiş ki, 'İslâm parçalanacak veyahut hilâfet mahvolacak.' Sırf o meş'um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini, tatmin etmek için, İslâmın perişaniyetini -el'iyazübillah- uhuvvet-i İslâmiyenin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek ister."(1)

Üstad Hazretleri bu hakikati hangi olay üzerine söylediğini tafsilatı ile izah etmediği için, olay hakkında bir malumat veremiyoruz. Ama sırf egosunu tatmin etmek ve haklı çıkma dürtüsü ile alem-i İslam’ın kafirlere mağlup olmasını arzu etmek gerçekten firavunane bir durumdur.

Muhtemelen Osmanlı devletinin Birinci Dünya Savaşındaki vaziyeti ile ilgili bir durumdur. İtilaf Devletleri ya da Müttefik Devletler, başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş blokudur.

İtilaf sözcüğü "alaşma, uzlaşma" anlamlarına gelir. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın önderliğindeki İttifak Devletleri grubuna karşı savaştı. Osmanlı İttifak Devletlerinin yani Almanya’nın yanında yer aldı.

İtalya I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Devletleri grubundan ayrılıp İtilaf Devletleri grubunun yanında savaşa girdi. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf Devletlerine katıldı. Rusya 1917 ihtilalinden sonra İtilaf Devletleri grubundan ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni katılımlarla İtilaf Devletleri grubu genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak Devletlerinin topraklarını kısmen işgal etti.

Bu savaştan en zararlı çıkan Osmanlı olmuştur. Zaten bu savaştan sonra Osmanlı fiilen bitmiş, Hilafetin gücünü de kaybetmiştir.

Üstad Hazretlerinin bahsettiği o şahs-ı muhteris, kendi sözünün haklı çıkması için İtilaf devletlerinin kazanmasını arzu ediyormuş.

(1) bk. Sünuhat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...