Block title
Block content

"Cemaate, nev'e verdiği servet, haşmete bedel, ferdi, şahsı fakir ahlâksız etmiştir. Kurun-u ûlânın mecmu vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu!" ifadelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem serbest hevânın tahakkümüyle, havâic-i gayr-ı zaruriye havâic-i zaruriye hükmüne geçmişlerdir. Bedavette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa'y, masrafa kâfi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlâkın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev'e verdiği servet, haşmete bedel, ferdi, şahsı fakir ahlâksız etmiştir. Kurun-u ûlânın mecmu vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu!"(1)

Bu zamanın medeniyet anlayışı, zaruri olmayan şeyleri zaruri hale getirmek sureti ile fertleri fakirleştirip ahlaksızlığa sevk ediyor. Eski dönemlerde üç dört şeye muhtaç olan fert, bu zamanın israflı ve hevai medeniyet anlayışı ile yüz şeye muhtaç hale getirilmiştir. Bu yüz şeyi kazanacak güç ve serveti kendinde bulamayan fert, haram ve ahlaksız yollara baş vurmayı normal ve sıradan addetmiştir.

Bu zamanın bozuk medeniyeti, toplumlara ve milletlere bahşetmiş olduğu zenginlik ve debdebeyi bireylere takdim edemiyor, bireyleri fakirleştirip ahlaksızlaştırıyor. Bugün Amerika millet ve devlet olarak dünyada süper güçtür, lakin milyonlarca insanı evsiz ve köprü altlarında hayatını geçiriyor. En çok suç ve ahlaksızlık Amerika’dadır.

Eski kavimlerin bir tek hataları şimdi bir kavimde topluca bulunuyor. Mesela, Meyden kavminin ölçü ve tartıda hile etmesi, Amelikan kavminin kibir ve gururu, Lut kavminin eşcinsellik rezilliği şimdi bir kavimde cem olmuş. Bütün bu rezillik ve çarpıklıkların temelinde de bu zamanın hakim materyalist medeniyeti yatıyor vesselam...

(1) bk. Sünuhat, Rüyada Bir Hitabe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...