Block title
Block content

"Cemaatlerin rabıtasını, hikmet-i Kur'aniye; rabıta-i dini ve sınıfi ve vataniyi kabul eder." diyor. Dini ve vataniyi anladım da, sınıfî derken ne kastediliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ümmetimin ihtilafı rahmettir.” hadisi şerifi çok manidardır. Cenab-ı Hak insanları çok farklı fıtrat ve özellikte yaratmıştır. Bu sebeple insanların tamamının bir meselede ittifakı mümkün değildir. Mutlaka farklılıklar ve ihtilaflar olacaktır. İhtilaflar ise; menfi ve müspet olarak iki kısımdır.

Farklılık esas itibariyle bir araya gelmenin, tevhidin, uyumun ve ittifakın sebebidir. Zira, temasül tezada sebeptir.

Dinimizde esas olan, dini rabıta ve bağdır. Bu din bağı Müslümanlar arasında en kuvvetli, en kutsi, en faydalı ve en geniş bağdır ve irtibat sebebidir.

Zira rabıta-i dinî olan bu kuvvetli bağ, müntesiplerine şöyle bir ortak payda oluşturur: Halıkları bir, Malikleri bir, Rezzakları bir, ta binler kadar bir, bir. Ayrıca dinleri bir, kitapları bir, peygamberleri bir, yüzler kadar bir, bir. Sonra memleketleri bir, lisanları bir, köyleri bir, onlar kadar bir, bir.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere bağın en kuvvetlisi din bağıdır. Ancak bu şemsiyenin altında vatan gibi, lisan gibi, sanat ve maharet gibi, sosyal ve kültürel manada sınıflar ve bağlar da vardır. Ancak müspet ihtilafa vesile olan ve içtimai hayatın dahili ihtiyacından ileri gelen bağlar ve sınıflar da olabilir. Hatta olması zaruret derecesinde elzemdir.

Burada önemli olan, din bağıyla diğer bağların farkını idrak etmek ve ona göre hareket etmektir.

Demek ki İslamiyet ve din bağının dışındaki diğer küçük rabıta ve bağlar, sınıflar mefhumu içerisinde mütalaa edilebilir.

Mesela; müspet milliyetçilik, Ehl-i sünnet içerisindeki mezhepler, müspet tarikatlar ve cemaatler, vatanlar ve coğrafyalar, meslekler ve ihtisas sahaları, insanların yaşlarına ve cinslerine göre faydalı tasnifler, idaredeki taksimatlar (yani memurlar, işçiler, patronlar) ve sâire gibi bütün farklılıklar, birbirilerine faydalı olmak maksadıyla, müspet ihtilaf olup rabıta-i sınıfî hududu girebilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3870 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...