Cemadâtın lezzeti ve ücreti olabilir mi? Eğer müekkel melekler bu vazifeyi deruhte ediyor ise, cemadatın telezzüzünü nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayet-i Kerîme’de haber verildiği gibi, her şey Allah’ı hamd ile tesbih eder ve insan bu tesbihleri fehmedemez, anlayamaz. Cansızlar da Allah’ı tesbih etmektedirler. Biz bu tesbihin mahiyetini bilemediğimiz gibi, onların bu tesbihten aldıkları lezzeti de bilemeyiz.
Bitkiler de bu konuda cansız varlıklar gibidirler. Şu var ki, bitkilerin his dünyaları üzerinde bazı araştırmalar yapılmış ve şefkatle bakılan çiçeklerin diğerlerinden daha fazla gelişme gösterdiği görülmüştür. Elbette, bir çiçeğin şefkatten hoşlanması bizim hoşlanmamız gibi değildir.
Duhan suresinde, denizde gark olan Firavun ve ordusuna yer ve göğün ağlamadıkları haber veriliyor.
“Gök ve yer onların üzerlerine ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.”(Duhân, 44/29)
Peygamber Efendimiz (asm.) bu ayet-i kerimeyi açıklarken, şöyle buyurmuşlardı:
“Yeryüzünde salih amel işlememişlerdi ki yer ağlasın. Semaya salih amelleri ve hoş bir sözleri çıkmamıştı ki sema ağlasın.”(1)
Yer ve göğün sevinmeleri yahut ağlamaları konusunda, tefsir âlimlerinin büyük çoğunluğu bunların, bilemeyeceğimiz bir keyfiyetle tahakkuk ettiği görüşündedirler. Bazı tefsir âlimleri de ayet-i kerimeyi "gök ehli olan meleklerin ve yerdeki Müslümanların onların üzerine ağlamadıkları" şeklinde açıklamışlardır.
(1) bk. Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 19/580.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...