Block title
Block content

Cenab-ı Allah (ilim, kelam, basar, kudret, sem, irade, hayat) sıfatları ile tasarruf ediyor. Bu sıfatlardan hangileri ile direkt hangileri ile dolaylı icraat yapıyor? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın hayat sıfatı hariç, diğer altı sıfatı direkt olarak tecelli ediyor. Sadece hayat sıfatı Muhyi isminin vasıtası ile tecelli ediyor. Kelam alimleri Hay sıfatının doğrudan değil, dolaylı olarak tecelli ettiğini ifade etmişlerdir. Diğer altı sıfat mutlak bir galibiyet ve ihata ile mahlukat üzerinde direkt olarak tecelli ediyorlar.

 Mesela eşyadaki hikmet ve maslahatlar, ilmin bir tecellisidir. Sayısız hikmet ve maslahatlardan birisini tercih edip öne çıkarmak, irade sıfatının bir tecellisidir. İlim sıfatı  tarafından tasarlanan sayısız hikmet ve maslahatlardan irade sıfatı birisini tercih edip öne çıkardıktan sonra, kudret sıfatının devreye girip, o hikmet ve maslahatı yaratması da kudret sıfatının bir tecellisidir.

 Eşyanın şekil ve estetik olarak bir kıvamda olması basar sıfatının bir tecellisi iken,  her eşyanın kendine özgü bir sese sahip olması da sem sıfatının bir tecellisidir. Ve Allah’ın canlı ve cansız bütün mahlukat ile iletişim kurması ise kelam sıfatının bir tecellisidir. Kur’an’da yıldıza, arıya, insanlara, cinlere ve meleklere ilham ve vahiy edildiği ifade ediliyor. Demek Allah’ın kelam sıfatı sadece şuur sahibi varlıklara değil, bütün mahlukata tecelli ediyor.

Özet olarak; bir şey icat edilirken bu altı sıfat direkt olarak hayat sıfatı ise dolaylı olarak girift bir şekilde birbirlerini iktiza edecek bir kıvamda tecelli ediyorlar. Bu sıfatların ayrılığı söz konusu değildir.

Vahdet-i vücut, bir ismin veya sıfatın galebesine ve cezbesine kapılıp, sair isim ve sıfatları ve onların tecellilerini fark edememe ve görememe noksanlığıdır. Yoksa bir sıfat tecelli ediyor da, onlar bu sıfatı kemali ile görüyorlar, diğerleri direkt tecelli etmediği için onları  görmüyorlar anlamına gelmiyor. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Âyetü'l-Kübra | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4724 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...