Cenab-ı Allah ruhları ilk yarattığı zaman hepsi aynı istidatta mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların yaratılışında eşitlik yoktur. Allah hikmeti gereği her insana ayrı bir kabiliyet ve farklı bir istidatlar vermiş. Kimisinin ilme, kiminin ticarete, kiminin sanata kabiliyeti vardır. Yani fıtrat ve kabiliyetler açısından bütün insanları bir tarağın dişi gibi eşit göremeyiz.

Çevrenin, anne ve babanın elbette insan iradesi üzerinde müsbet veya menfi tesirleri vardır, lakin bu tesir iradeyi yok edecek kadar değildir. Zira öyle olmuş olsa idi peygamberlerin ailesinden kâfir, azılı dinsizlerin çocuklarının içinden de mümin çıkmaması gerekirdi. Hz. Nuh’un (as) hanımı iman etmemiştir; Firavun'un hanımı ve Ebu Cehil'in oğlu ise mü’mindir. İnsan her ne kadar çevresinden etkilenmiş olsa da, nihai kararı yine kendi hür iradesi ile verir ve bundan da mes’ul olur.

Öyle ki Peygamber Efendimizin (sav.) çok açık mucizeleri bile bazı müşrikleri hidayete erdirememiş, küfürlerinde ısrar etmişlerdir. Demek ki açık bir mucize bile, iradeyi ortadan kaldırıp tesiri altına alamıyor. Bu tersi için de geçerlidir. Müşrik bir aile, evlatlarına çok büyük işkence ve zulüm yapmalarına rağmen, onu inancından döndürememişlerdir.

Genel kaide şudur: Bakara suresinin sonunda haber verildiği üzere, Allah, hiçbir nefse gücünün yetmediği bir yük yüklemediğine göre, her insan kendi kabiliyeti, bulunduğu ortam, hakikati bulma noktasındaki imkânı gibi Allah’ın bildiği nice şartlar altında bir imtihan geçirmekte ve âyet-i kerîmede haber verildiği üzere, kimseye kıl kadar zulüm edilmemektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...