Cenab-ı Allah ruhları ilk yarattığı zaman hepsi aynı istidatta mıydı? İnsanlar kendi cüz-i iradeleriyle istidadını bozarken annesinin, babasının veya kendi dışında seyreden olayların o insanın ruhuna hiç mi etkisi olmuyor? Risale-i Nur ışığında izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların yaratılışında eşitlik yoktur. Allah hikmeti gereği her insana ayrı kabiliyet ve farklı istidatlar vermiş. Kimisinin kabiliyeti okyanus kadarken kimisininki de damla kadardır, ama mesuliyet de ona göre oluyor. Yani fıtrat ve kabiliyetler açısından bütün insanları bir tarağın dişi gibi eşit göremeyiz. Mesela resim çizmeye kabiliyeti olan birisi olmayan birisinden bu noktada üstündür ve imtiyazlıdır.

Çevrenin, anne ve babanın elbette insan iradesi üzerinde müspet veya menfi bir tesiri vardır, lakin bu tesir iradeyi yok edecek dozajda değildir. Zira öyle olmuş olsa idi peygamberlerin ailesinden kafir, azılı dinsizlerin çocuklarının içinden de mümin çıkmamak gerekirdi. Nuh (as) hanımı ve çocuğu kafir iken Firavun'un hanımı ve Ebu Cehil'in de oğlu mümindir. İnsan iradesi ne kadar çevresinden etkilenmeye açık da olsa, nihai kararı özgür iradesi ile verir ve bundan da kendi mesuldür.

Öyle ki Peygamberimizin (asv) çok açık mucizeleri bile bazen müşrikleri imana icbar edememiş, küfürlerinde ısrar edebilmişlerdir. Demek ki açık bir mucize bile, iradeyi iptal edip tesiri altına alamıyor. Bu tersi içinde geçerlidir. Müşrik bir aile evlatlarına çok büyük işkence ve zulüm yapmalarına rağmen imanından çeviremiyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...