"Cenâb-ı Erhamürrâhimîn bana bu hastalığı vermiştir. Ben, Cenâb-ı Hakka şükrediyorum. Siz de müteessir olmayınız, memnun olunuz. Fakat fıtrî teellümlere karşı, tahammülüm için duanıza muhtacım." İzah eder misiniz, "fıtrî teellüm" ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız merdümgirizliği "insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak" olarak tarif etmektedir. Bu durum Üstat'ta fıtri bir şekilde bulunduğundan, insanların teveccühü ve ilgisi Üstadı müteessir ediyor. Yani fıtri teellüm merdümgirizlik oluyor.

Üstadımız bu durumu şu şekilde izah ediyor:

"...Bu yirmi sene tazyik neticesi, ehemmiyetli ve müzmin bir hastalık bana ârız olmuş. Zaten eskiden beri o hastalığın esası bende vardı ki, ona merdümgirizlik, yani, insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak... Hattâ şimdi en hafif ruhlu bir kardeşim, bir şakirdimle görüşmeyi -fakat Risale-i Nur hizmetine ait olmamak şartıyla- ruhum kaldırmıyor. Hattâ dostâne bakmaktan cidden müteessir oluyorum..."(1)

Aslında Üstad'ın merdümgirizliği; insanların büyük bir evliya görüp, ona ilgi ve teveccüh göstermeleri ve Üstad Hazretlerinin bundan rahatsız olma ve sıkılma hali de diyebiliriz. Öyle ki bu tarz nazarlar, Üstad Hazretlerini hasta ediyordu. Bu sebeple mümkün mertebe nazarlardan, yani insanların ilgi ve teveccühünden kaçınmaya çalışıyordu.

1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 33. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...