Block title
Block content

"Cenâb-ı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur; nehyeder, sonra kabih olur." Allah çocuk sevmemeyi emretseydi, o hasen olurdu, dediniz. Nasıl anlamalıyız, ibadetleri Allah emretmeseydi hikmetli olmayacak mıydı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlm-i Kelam alimleri; "Allah hikmeti değil, hikmet Allah’ın emrini takip ediyor." diye hükmetmişler. Dolayısı ile hikmeti emrin önüne getirmek,- haşa- Allah’ı hikmete tabi kılmak anlamına gelir. Yani Allah emreder, sonra hikmetler ona tesbih tanesi gibi takılmaya başlar. Meseleye bu açıdan bakarsak, sorun kalmamış olur.

"Çocuk sevmek zatında güzel; bu yüzden Allah buna güzel demek zorundadır." demek, Ehl-i sünnet itikadına uygun değildir. Allah dilerse çocuk sevmeyi çirkin yaratabilirdi. O zaman da çocuk sevmemek fıtri olurdu. Bizim akıl ve muhakememiz şu anki fıtrat ve hikmet içinde hapsolduğu için, tersini düşünmek bize zor geliyor.

Nebilerin farklı şeriatları, sizin bakış açışınızı cerh ediyor. Tevrat'ta haram olan birçok husus, İncil'de helal kılınmıştır. İncil'de helal olanların bir kısmı, Kur’an'da haram kılınmıştır. Mesela, şarap içmek İncil'de helal iken, Kur’an'da haram kılınmıştır.

Hatta İslam şeriatında Ramazan'da yemek haram iken, bayram vakitlerinde oruç tutmak haramdır. Dolayısı ile oruç tutmak mutlak hasen olmuş olsa idi, her durumda cari olmak gerekirdi. Şarap içmek mutlak çirkinlik olsa idi; İncil'de de haram olması gerekirdi...

Allah namaz kılmayı yasaklamıştır, kadınların muayyen günlerinde erkek ve kadınların cünüplük halinde. Demek namazı hasen kılan zatı değil; emr-i İlahidir. Allah namazı men etse idi, bu kez de namaz kılmamak hesen olurdu...

Allah’ın zat-ı akdesi, sıfat ve isimleri dışında her şey; Allah’ın irade ve tercihine bakar. Allah’a rağmen hiçbir şey hasen olamaz vesselam...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...