Block title
Block content

Cenab-ı Hak bütün isimlerini, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bildirmiş mi, yoksa bildirmediği, bilemeyeceğimiz başka esma da var mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın fiili isimlerinin miktarı ve sınırı yoktur. Bu fiili isimlerin çokluğu; Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecelliyatından ibarettir. Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh nâmını alıyor; bir canlının ölümünde Memât ismini alıyor; bir hayat bahşederken Muhyî ismini alıyor; canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını alıyor ve hâkeza...

Hadislerdeki doksan dokuz ve Cevşen'de bin bir isimler bunlara en güzel ve somut örneklerdir. Üstad  Hazretlerinin şu ibareleri açık bir şekilde esma-i hüsnanın nihayetsiz olduğunu ve menşeinin ne olduğuna işaret ediyor:

"... İsim, Cenâb-ı Hakkın zâtî isimleri olduğu gibi, fiilî isimleri de vardır. Bu fiilî isimlerin, Gaffar ve Rezzak, Muhyî ve Mümît gibi pek çok nevileri vardır."

"Sual: Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?"

"Cevap: Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir. Bu itibarla, بِسْمِ اللهِ kudret-i Ezeliyenin taallûk ve tesirini celb eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!"(1) 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi; Allah’ın kudret sıfatının farklı tecellilerinden ibaret olan fiili isimlerin bir sınırı, bir miktarı yoktur. Bu yüzden fiili isimlerin bitmesi ya da bir sınır ile kayıt altına alınması mümkün değildir. Sadece ahirete özgü isimler olabileceği gibi, sınırsız ihtimallerden doğan potansiyel isimler de bulunabilir.

Öyle ise Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün isimlere mazhar olması imkan noktasından değil, vukuat itibari iledir. Yani Allah’ın miktar açısından sonsuz isimlerine, bir faninin ihata ile mukabele etmesi mümkün olamayacağı için, Peygamber Efendimiz (asm)'in bilfiil mazhar olduğu isimlerden başka, bilkuvve mazhar olmadığı isimler de var demek yanlış olmaz.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Sûresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Dal | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1685 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...