Block title
Block content

Cenâb-ı Hak ezelde, Kudsî Zâtını ulûhiyetinin şanına uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyordu. Allah niye kendi zatı uluhiyyetine hamd ediyor? Kendisini tenzih ve takdis etmesi ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insan nasıl kendi güzellik ve mükemmelliklerinden lezzet alıp kendi kendine ünsiyet ediyor ise, Allah da kendi mukaddes Zatına has olan sonsuz cemal ve kemalinden bir lezzet alıp ünsiyet edebilir ve bunu hamd şeklinde ifade etmek mümkündür.

İnsanın mahiyetindeki bütün hissiyat ve duygular Allah’ın şuunat ve isimlerinin çok perdelerden geçmiş birer tecelli ve cilveleridir. Bu sebeple Allah’ın şanına ve uluhiyetine yakışacak bir şekilde övünmek, lezzet ve keyif almak, kendi kendine ünsiyet etmek, kendi kemaline muhabbet etmek gibi haller ve şuunatlar Allah’ta da mevcuttur.

Yani Allah’ın kendi Zatına hamd etmesini, kendi cemal ve kemalini sevmesi ve müşahede etmesi şeklinde anlamak gerekir. Allah’ın kendi cemal ve kemalini sevmesi ve takdir etmesi, akıldan ve mizandan uzak bir şey değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

drerkan
Muhterem hocam Cenab-ı hakkın kendi zatını tenzih ve takdis etmesi Üstadın bir keşfimidir? Kuran ve sünnette varmıdır ve diğer alimlerde aynı görüştemidir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Sorunuzun cevabı için tıklayınız:
Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...