Cenab-ı Hak, insan denilen saraya, nur aleminden nasıl cevher derc etmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, her bir hayvan, öyle bir kasr-ı İlâhîdir. Hususan insan, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı âlem-i ervahtan, bir kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava âleminden, nur âleminden, anâsır âleminden geldiği gibi; hâcâtı ebede uzanmış, emelleri semâvat ve arzın aktârında intişar etmiş, rabıtaları, alâkaları dünya ve âhiret edvârında dağılmış bir saray-ı acip ve bir kasr-ı gariptir."(1)

İnsanın fıtratında ve mahiyetinde bulunan her bir kabiliyet ve duygu; Allah’ın isim ve sıfatlarını tartmaya ve tatmaya yarayan bir cevherdir. Cevher tabiri, bu ince ve değerli duygu ve kabiliyetlere işaret eden bir kinaye, bir temsildir.

Mesela insanın simasındaki göz; Allah’ın basar sıfatının bir tecellisidir; kulak, sem sıfatının bir yansımasıdır; konuşma mahalli olan dil, kelam sıfatının bir cilvesidir; yüzdeki tasvir ve çizim, Musavvir isminin; hayata lazım olan rızkın gönderilmesi, bedenin ve bedende çalışan hücrelerin beslenmesi, Rezzak isminin nakışları ve tecellileridir.

Saydığımız bu isimler gibi, Allah’ın bütün isimleri insan mahiyetinde nakış suretinde tecelli edip, cilvesini göstermiştir. Bu nakışların ve tecellilerin hepsi, kaynakları hükmünde olan isimlere açılan birer pencereler hükmündedir. İnsanlar bu pencereler vasıtası ile Allah’ın isim ve sıfatlarına intikal ederler.

İnsanı bu denli büyük ve kapsamlı yapan, bu duygu ve cihazların kaynayıp geldiği asıl maden ve kaynak, insandaki geniş ve külli hayat nimetidir. Allah’ın isimlerinin insan hayatı üstündeki sayısız nakış ve ince işlemeleri, hayattan kaynayan duygu ve cihazlardır. İnsan bu duygu ve cihazlar cevherleri ile Allah’ın isimlerine intikal ediyor.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...