"Cenâb-ı Hak, insandan başka zîruh mahlûkatına fıtrî birer libas giydirdiği gibi, meydan-ı haşirde sun’î libaslardan üryan olarak, fakat fıtrî bir libas giydirmesi, ism-i Hakîm muktezasıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın, suni libastan kast ettiği şey, dünyada bir ihtiyaca binaen giydiğimiz kumaştan yapılmış elbiselerdir. Bu dünyada giymemizin sebebi, sıcak ve soğuktan korunmak ve diğer mahlukatlar nazarında farkımızın ortaya konulması içindir. Bu ihtiyaçlar ahiret aleminde olmayacağı için suni elbiselere de ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple mahşer meydanında insanlar, dünyadaki kumaşlardan yapılmış elbiseleri giymeyecekler, üryan, yani çıplak olacaklar.

Yalnız, Allah nasıl diğer mahluklarına fıtri bir elbise giydiriyor ise, insana da fıtri bir elbise giydirmesi onun hikmetinin bir gereğidir. Elbette bu fıtri elbise tıpkı cild ve deri gibi insanın cesedine yakışan ve rahatsızlık vermeyen güzel bir elbise olacaktır. Bu Allah’ın hikmetinin şanındandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

isahalim
"Cenâb-ı Hak, insandan başka ZİRUH mahlûkatına fıtrî birer libas giydirdiği gibi.." cümlesine göre CİNLERİN, meleklerin, ruhanilerinde mi elbiselerinin var olduğunu anlayacağız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Elbette cinlerin, melek ve ruhanilerin kendilerine uygun bir libası var.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...