Block title
Block content

Cenab-ı Hak insanlara istidatı neye göre veriyor? Mesela bir kimsenin istidadı peygamberlerin istidatından çok farklıdır. O halde istidatlar neye göre veriliyor; herkesin istidatı farklı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu meseleye birkaç noktadan bakılabilir.

Birinci Nokta: Bu mesele kadere taalluk eden bir meseledir. Allah’ın ilmi ezeli olduğu için her insanın gelecekte nasıl bir iman ve ibadet performansı göstereceğini biliyor, ikram ve izzeti de ona göre şekilleniyor.

Mesela Peygamber Efendimiz (asm) iradesini iman ve ibadete kullanma noktasında en zirvede olduğu için, ikram ve izzet de ona göredir. Yani insanlara verilen kabiliyet ve istidatlar, biraz da insanın kendi iradesine bakıyor. Allah kabiliyetleri verirken, iradenin performansını da dikkate alıyor denilebilir.

İkinci Nokta: Allah mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur, kimse neden böyle değil de öyle tasarrufta bulundu diyemez. Hesapsızlık ve adaletsizlik ancak başkasının mülkünde tasarrufta bulunulursa gerçekleşir. Halbuki her şey onun mülküdür, mülkünde ise dilediği gibi tasarruf eder. Öyle ise "Bana neden az kabiliyet verdi de öbürüne çok verdi." demek yersiz olur.

Üçüncü Nokta: Kabiliyetlerin muhtelif verilmesinin sebeplerinden birisi de, Allah’ın isimlerinin kendi mana ve hükümlerini izhar ve ilan etmek istemesidir. Şayet her insan her hususta eşit bir şekilde yaratılmış olsa idi, bir çok isim kendi mana ve hükmünü gösteremeyecekti.

Mesela Rezzak ismi açlığı ister, Şafi  ismi hastalığı ister, Kerim ismi muhtaçlığı ve fakirliği ister vs... Bunların olması için de kimi insanların çaresiz ve zavallı olmasını iktiza eder; bu da kabiliyetlere bakar. Yani herkes Newton zekasında ve kabiliyetinde olsa insanlık arasında belki suri bir eşitlik olur, ama dünyanın kuruluş maksadı ve misyonu heba olur. Düz bir çizgi ile insanın resmini çizemeyiz, ama eğri büğrü çizgi ile insanı kemali ile resmedebiliriz. Kabiliyetlerin eğri büğrü gibi durmasında bu azim sır vardır. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...