Block title
Block content

"Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise de, teşhis edemedim." Latife nedir, Üstadımız teşhis edemedim demesine rağman o latifenin ehemmiyetini nasıl biliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Latife: İnsanın manevi ve latif duygularının genel adıdır. Bir nevi cihaz tabirinin zıddı gibidir. Latifeye; insanın mahiyetini bildiği bilmediği ne kadar manevi duyguları varsa, bunların ortak ve genel adıdır, diyebiliriz. Kalp, ruh, vicdan, sırlar bunlara örnek olarak verilebilir.

Üstad'ın bahsini ettiği latife hakkında tek bildiğimiz şey; talebi geri çevrilmeyecek kadar nurani ve kuvvetli olması ve mahiyetinin bilinmemesidir. 

Bir şeyin varlığını bilmek ayrı, mahiyetini bilmek ayrıdır. Çok şeyler var ki varlığı bilindiği halde mahiyeti bilinmez. Mesela; akıl, ruh gibi hissiyatların varlığı katidir; ama mahiyeti meçhuldür. Üstad'ın burada bahsettiği latifenin varlığı hissedilmiş; ama mahiyeti tespit edilememiştir. Üstad'ın teşhis edemediği bir latifeyi, başkaların teşhis etmesi kolay olmasa gerek.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...