Block title
Block content

"Cenâb-ı Hak sizlere sabr-ı cemil versin; merhumu da size zahîre-i âhiret ve şefaatçi yapsın." Kablelbüluğ vefat eden çocukların şefaati nasıl anlaşılabilir? Şefaat büyük zatların, büyük günahları olanlar için değil mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle bu hususta nakledilen hadisleri takdim edelim:

“Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.”(1)

“Herhangi bir Müslümanın (ergenlik çağına ermemiş) üç çocuğu ölürse, o kimseye cehennem ateşi ancak Allah’ın yemini yerine gelecek kadar kısa bir süre  dokunur.” (2)

“Sizden (henüz ergenlik çağına gelmemiş) üç çocuğunu âhirete gönderen her kadın için, bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur.” buyurdu. İçlerinden bir kadın: 'Bu durum iki çocuk gönderenler için de geçerli midir?' dedi. Bunun üzerine  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: 'Evet, iki çocuk gönderen için de durum aynıdır.' cevabını verdi." (3)

"Düşük çocuklarınıza isim veriniz. Çünkü onlar âhirette sizin için yüksek dereceler kazandırmak üzere öncülerinizdir.” (4)

"Düşük doğan çocuklarınıza isim veriniz. Ki, Allah bununla terazinizin sevap kefesini ağırlaştırsın. Aksi halde o Kıyâmet Gününde gelerek şöyle der: 'Yâ Rabbi! Bunlar bana isim vermeyerek, benden elde edecekleri sevabı kaçırdılar.'” (5)

"Buluğa ermeden ölen çocuklar, cennette çok canlıdırlar, hareketli balık gibidirler. Onlardan birisi ebeveynini karşılar, elbisesinden tutar, Allah kendisiyle birlikte ebeveynini de cennete koyuncaya kadar bırakmaz.” (6)

Âhirette çocukların böylesine sevimli ve şefaat eder bir halde karşılamalarının temelinde, elbette, onları Allah’ın bir meyvesi bilmek, Allah onları aldığı zaman arkalarından isyana düşmemek ve Allah’ın hükmüne teslim olmak, sabır içinde şükretmek, verenin de alanın da Allah olduğunu bilmek, onları bir hediye ve emanet olarak kabul etmek ve Allah alırken de yani onları mezara koyarken de onları mezara değil, Allah’ın rahmetine teslim ettiğini bilmek inançları vardır. Bu inanç ve anlayışlar tevhid inancının gerekleridir. Aynı zamanda en acılı bir olayda kişiye dayanma gücü veren şey de Allah’a dayanmak ve Allah’a iman etmiş olmaktır.

Diğer bir ifade ile Allah çocuklar üzerinden af ve şefkatini gösteriyor. Yani çocuklar Allah’ın af ve şefkatine birer sebep birer bahane olmaktadır, denilebilir. 

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Cenâiz 6, 91; Müslim, Birr 153.
(2) bk. Buharî, Cenâiz 6, Eymân 9; Müslim, Birr 150.
(3) bk. Buhârî, İlim 36, Cenâiz 6, 91; İ’tisam 9; Müslim, Birr 152.
(4) bk. Câmiü’s-Sağîr, III/1074.
(5) bk. Câmiü’s-Sağîr, III/1075.
(6) bk. Câmiü’s-Sağîr, III/2364.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Katreşha
Düşük olan çocuklara isim verilsin denilmiş ama cinsiyeti belli olmuyor ki neye göre isim verilecek?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tahmini bir isim verilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...