"Cenâb-ı Hak, tîn ve zeytinle kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek..." İncir ve zeytin ile şükür, fikir, iman ve amel-i salih arasındaki bağlantıyı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cenâb-ı Hak, tîn ve zeytinle kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek, esfel-i sâfilîn tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve iman ve amel-i salih ile, tâ âlâ-yı illiyyîne kadar terakkiyât-ı mâneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tîn ve zeytinin tahsisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nâfi olması ve hilkatlerinde de medar-ı dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır."(1)

İnsan incir ve zeytin gibi hem çok faydalı hem çok besleyici hem de çok sanatlı bir nimet üzerinde tefekkür ederse, önce imanı artar sonra artan imanla salih amellere yönelir.

Zaten kulluğun ilk aşaması fikir ve tefekkürdür. Yani insan kainat sahnesinde sergilenen İlahi eser ve sanatları güzelce okuyup üzerinde derin bir tefekküre yaparsa, hem irfanı hem de imanı ziyadeleşir. İrfanı ve imanı ziyadeleşen birisi de güzel ve salih ameller işler.

Yani ilim imanı, iman ameli, amelde ahlakı geliştirir. İlim olmadan iman, iman olmadan amel, amel olmadan da ahlak olmaz. Bunlar arasında zorunluluk bağı bulunuyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Birinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...