Cenab-ı Hakk’ın bazı isimleri ahirette tecelli etmeyecek mi? Mesela hastalık olmadığı için Şafi ismi ahirete ve cennette nasıl tecelli edecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dünyanın mikyas ve mizanıyla ahiret ölçülmemelidir. Çünkü oranın şartları kendine göre olacaktır. Anne karnındaki bir çocuğun bu dünyayı idrak etmesi nasıl mümkün değilse, bizim de ahireti kemaliyle idrak etmemiz mümkün değildir. Nitekim Allah Resûlü (asm.) cenneti; “Ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de kalb-i beşere hutur etmiştir.” (Buhari, Bed'ü'l-Halk 8; Müslim, Cennet 2) şeklinde tarif ediyor.

Cennete giren müminler, Gaffar ve Şafi isimlerine mazhariyetle günah kirlerinden temizlenecekler, haset-düşmanlık gibi manevî hastalıklardan şifa bulacaklar. Böylece bu isimler tecelli etmiş olacaklar. Cennette yeniden tecellileri gerekmez.

Şu ayet bu konuda bize ışık tutar:

"Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar." (Hicr, 15/47)

Allah, zamandan münezzeh olduğundan bazı isimlerinin bir kez dahi tecelli etmesi kâfidir. Mesela, "Malikiyevmiddin" ismi sadece mahşerde tecelli edecektir. Mizan safhasından sonra cennet ve cehennem safhaları gelecek ve bu isim bir daha tecelli etmeyecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ess76
Bu konuda biz ne kadar yorum yaparsak yapalım sonuçta arızidir. Ancak şu kadarını belirtmek isterim ki, Biz dünyadaki istidatlarımızla cennetin tecellilerini tartamayız. Şafi isminin veya gaffar isminin cennetteki tecellilerinin nasıl olacağını algılama mizanlarımızı da bilemiyoruz. İnsan cennette Allah'ın bütün esmasını izleyemezse biraz eksik kalmaz mı? Bütün esmanın tecelligahı olan insan cennete eksik girmiş olmaz mı? Bir misal vermek istiyorum: Güneşin ışığında yedi renk olduğu halde biz göremiyoruz. Ancak güneş ışığı yedi rengi ile bir çiçeğe girdiğinde kırmızı ve ya sarı hakeza bir rengi hakim olarak görülebilmektedir. Ama o çiçekte yedi renk de mevcuttur. Biz ise yalnızca azam tecelli olan kırmızıyı görüyoruz. Görme kapasitemiz daha gelişmiş olsa yedi rengi de görebiliriz. Bu misaldeki gibi insan cennette açılan bütün istidatlarıyla Allah'ın bütün esmasının tecellilerini de görebilir. Dünya aklıyla bunların keyfiyetlerini bilemesek dahi şamil bir nazar ile görülebileceği kanaatindeyim. Şafi ismini yalnızca hastalıktan şifa bulmak olarak görmek de yine dünyevi arızi bir bakış açısından başka bir şey olmasa gerek.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tahiyye
Cennet beka alemi olduğuna göre ve zaman kaydı beka aleminde bulunmadığına göre Şu ifadeyi ""Cennete gidenler Gaffar ve Şafi isimlerine mazhariyetle günah kirlerinden temizlenecekler, haset-düşmanlık gibi manevi rahatsızlıklardan şifa bulacaklar. Böylece bu isimler tecelli etmiş olacaklar. Cennette yeniden tecellileri gerekmez."" şu şekilde değiştirsek daha münasip olmaz mı ""Cennete gidenler Gaffar ve Şafi isimlerine mazhariyetle günah kirlerinden temizlenecekler, haset-düşmanlık gibi manevi rahatsızlıklardan şifa bulacaklar.Bu daimi mazhariyetle cennette bir mevcudiyetleri olacak.Böylece daim bu mazhariyet,cennette baki olacak""... Vücud esmaya mazhariyetledir. Belki mazhariyetin ta kendisidir.Mazhariyet bi defa olup da sonradan mahlukat vücudunu kendi devam ettiriyorsa ism-i azam olan Kayyum u nasıl anlayacağız.Hakkınızı helal edin ilmen çok istifade ettiğim sitemizde tecelliyat-ı esma ile ilgili izahlardaki bazı tabirlerin yanlış anlaşılabileceğini düşünüyorum.Mesela malikiyevmiddin isminin hükmü esbab perdesinin kalkması demektir ki bu itikad dairesinde ve melekut alemde ezelden ebede tecelli eder.Tecelli vacib aleme aittir ve daim ve sermedidir.Ancak mazharlar daim ve kayıtsız değildir.O yüzden esma tecelli etmez veya bir defa tecelli eder tabirlerinin yerine bu dünyada ve kesrette algılanması kayıtlıdır tarzında ifadeler kullanmamızı istirham ediyorum..Ki ahirette herşey melekutundan ötürü vücud kazandığı için orda mazhariyet de daim ve baki.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tahiyye
Herşey zıddı ile bilinir mesela hastalık olmasa sıhhat bilinmez" ifadesi dünyadaki marifete göredir.Burda herşey nisbetlerle bilinir. Ama hakiki kemalatın bulunacağı ahiret alemi ise nisbi hakikatlerin değil hakiki hakikatlerin tezahür alemidir.(32.söz 2.mevkıf) o yüzden ehl-i cennet cennette hastalık olmadan halis bir şifa hakikatini daim zevkeder inşallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Muhammed sukru

Sizin bu cevabınız çok mantıklı ,başka bir cevabınızda vardı...Allahın sıfatları ile ilgili kudret sıfatının kainatta muhtelif tecellierinden fiili isimler oluşuyor... bu bakımdan tesmiyece hâdistir demişsiniz... yani kudretin tecellilerine fettah, rezzak, mümit gibi isimler veriliyor... bu durumda Allahın kudreti ahirette ne yaratıcaksa ordada o ilahi isimler tecelli edeceklerdir...mesela şâfi ismi bu dünyada hastalıkla olduğu için Ahirette şâfi ismi tecelli etmez demiştiniz... halbuki burda da tecelli eder diyorsunuz... biliyorum iki cevaota akla yatkın ve doğru ama size burda belirttiğim cevabınız ile yani Allahın kudret sıfatının tecellikerinin, isim vermek adlı cevap ile şöyle bir sorun ortaya çıkmıyormu?

Risale-i nurun çoğu delili esma iledir... yani rezzak ismi sonsuz rızkı iltica eder... dünyada buna müsait değildir o halde ahiret vardır.. gibi yani bu tarzda risale-i nur ama sizin yukarıda belirttiğim cevabınız bunu engellemiyor mu? Yani rezzak ismi kudretin ünvanıdır, Ahirette kudret nasıl tecelli ederse isimlerde ona göre ünvan alacaklardır... peki bu durumda haşa sorugulamak bize düşmes ama risale-i nurun bu dünyadaki kudretin tecelkiyatına verilen isimlere bakıp ahiretti ispatlaması mantıklımı... çünkü bu isimler kudretin farklı tecellileri ile ortaya çıkıyor... ahirette kudretin nasıl tecelli edeceği bizce bilinmiyor.... o halde said nursi hz Allah ondan razı olsun... bu kainattaki kudretin tecelliyatına unvan olmuş isimlere bakıp, Ahireti ispatlaması mantıklımıdır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Allah hiç şifa vermese şifa ilgili bir nesne yaratmamış olsa bile o yine ezeli ve ebedi olaral Şafi ismine sahiptir. İsimler her ne kadar mevcudatla meydana çıkıyor olsalarda bilkuvve olarak ezeli ve ebedidirler. Mesela hiç bir haksızlık olmasa ki cennette olmayacak Adl ismi bu cihetle tecelli etmesede Allah ezeli ve ebedi olarak yine Adl ismine sahiptir ve bu sla değişmez. Risale-i Nur bu ezeli ve ebedi isimlere dayanıyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Muhammed sukru

Cevap her zaman ki gibi yine akla yatkın ve makul....

Ama Allahın tüm isimleri ahirette tecelli edecek diye biliyordum.

Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İlahi isimlerin tümü ahirette bizim bilmediğimiz bir formatta tecelli edebilirler.  
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...