Cenab-ı Hakk’ın bazı isimleri ahirette tecelli etmeyecek mi? Mesela hastalık olmadığı için Şafi ismi ahirete ve cennette nasıl tecelli edecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dünyanın mikyas ve mizanıyla ahiret ölçülmemelidir. Çünkü oranın şartları kendine göre olacaktır. Yumurtanın içindeki civcivin dış dünyayı idraki nasıl zorsa bizlerin ahireti kemaliyle idrakimiz de öyle zordur.

Cennete gidenler Gaffar ve Şafi isimlerine mazhariyetle günah kirlerinden temizlenecekler, haset-düşmanlık gibi manevi rahatsızlıklardan şifa bulacaklar. Böylece bu isimler tecelli etmiş olacaklar. Cennette yeniden tecellileri gerekmez.

Şu ayet bu konuda bize ışık tutar:

"Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar." (Hicr, 15/47)

Allah, zamandan münezzeh olduğundan bazı isimlerinin bir kez dahi tecelli etmesi kafidir. Mesela, "Malikiyevmiddin" ismi sadece mahşerde tecelli edecektir. Mizan safhasından sonra cennet ve cehennem safhaları gelecek ve bu isim artık bir daha tecelli etmeyecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ess76
Bu konuda biz ne kadar yorum yaparsak yapalım sonuçta arızidir. Ancak şu kadarını belirtmek isterim ki, Biz dünyadaki istidatlarımızla cennetin tecellilerini tartamayız. Şafi isminin veya gaffar isminin cennetteki tecellilerinin nasıl olacağını algılama mizanlarımızı da bilemiyoruz. İnsan cennette Allah'ın bütün esmasını izleyemezse biraz eksik kalmaz mı? Bütün esmanın tecelligahı olan insan cennete eksik girmiş olmaz mı? Bir misal vermek istiyorum: Güneşin ışığında yedi renk olduğu halde biz göremiyoruz. Ancak güneş ışığı yedi rengi ile bir çiçeğe girdiğinde kırmızı ve ya sarı hakeza bir rengi hakim olarak görülebilmektedir. Ama o çiçekte yedi renk de mevcuttur. Biz ise yalnızca azam tecelli olan kırmızıyı görüyoruz. Görme kapasitemiz daha gelişmiş olsa yedi rengi de görebiliriz. Bu misaldeki gibi insan cennette açılan bütün istidatlarıyla Allah'ın bütün esmasının tecellilerini de görebilir. Dünya aklıyla bunların keyfiyetlerini bilemesek dahi şamil bir nazar ile görülebileceği kanaatindeyim. Şafi ismini yalnızca hastalıktan şifa bulmak olarak görmek de yine dünyevi arızi bir bakış açısından başka bir şey olmasa gerek.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tahiyye
Cennet beka alemi olduğuna göre ve zaman kaydı beka aleminde bulunmadığına göre Şu ifadeyi ""Cennete gidenler Gaffar ve Şafi isimlerine mazhariyetle günah kirlerinden temizlenecekler, haset-düşmanlık gibi manevi rahatsızlıklardan şifa bulacaklar. Böylece bu isimler tecelli etmiş olacaklar. Cennette yeniden tecellileri gerekmez."" şu şekilde değiştirsek daha münasip olmaz mı ""Cennete gidenler Gaffar ve Şafi isimlerine mazhariyetle günah kirlerinden temizlenecekler, haset-düşmanlık gibi manevi rahatsızlıklardan şifa bulacaklar.Bu daimi mazhariyetle cennette bir mevcudiyetleri olacak.Böylece daim bu mazhariyet,cennette baki olacak""... Vücud esmaya mazhariyetledir. Belki mazhariyetin ta kendisidir.Mazhariyet bi defa olup da sonradan mahlukat vücudunu kendi devam ettiriyorsa ism-i azam olan Kayyum u nasıl anlayacağız.Hakkınızı helal edin ilmen çok istifade ettiğim sitemizde tecelliyat-ı esma ile ilgili izahlardaki bazı tabirlerin yanlış anlaşılabileceğini düşünüyorum.Mesela malikiyevmiddin isminin hükmü esbab perdesinin kalkması demektir ki bu itikad dairesinde ve melekut alemde ezelden ebede tecelli eder.Tecelli vacib aleme aittir ve daim ve sermedidir.Ancak mazharlar daim ve kayıtsız değildir.O yüzden esma tecelli etmez veya bir defa tecelli eder tabirlerinin yerine bu dünyada ve kesrette algılanması kayıtlıdır tarzında ifadeler kullanmamızı istirham ediyorum..Ki ahirette herşey melekutundan ötürü vücud kazandığı için orda mazhariyet de daim ve baki.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tahiyye
Herşey zıddı ile bilinir mesela hastalık olmasa sıhhat bilinmez" ifadesi dünyadaki marifete göredir.Burda herşey nisbetlerle bilinir. Ama hakiki kemalatın bulunacağı ahiret alemi ise nisbi hakikatlerin değil hakiki hakikatlerin tezahür alemidir.(32.söz 2.mevkıf) o yüzden ehl-i cennet cennette hastalık olmadan halis bir şifa hakikatini daim zevkeder inşallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...