Cenab-ı Hakk'ın esmalarını, üzerimizde daha çok tecelli ettirmenin yolu nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimleri, zaten insanın mahiyet aynasında tecelli ediyor. Burada önemli olan bizim kuvvetli ve tahkiki bir imanla bu tecellileri görmemiz ve göstermemizdir. Görmek ve göstermek; ancak kuvvetli bir iman ve tahkiki bir marifet ile mümkündür.

Kafir, küfür ve itikatsızlığı ile var olan o tecellileri sadece örter, üstüne gaflet perdesi çeker, yoksa imha edip üstünden atamaz.

"Allah’ın isimlerinin tecellisine kuvvet vermek" tabiri nasıl yanlış ise, Rezzak ismi, Hakim ismi daha çok nasıl tecelli eder, tabiri de yanlış bir tabirdir. Doğrusu yukarıda ifade ettiğimiz gibi; mevcut tecellilerin üstündeki gaflet ve dalalet perdelerini kuvvetli bir iman ve tahkiki bir marifet ile aralamaktır. Yani insana düşen, iman ve marifet noktasından terakki ve tekemmül ederek, mevcut tecellileri izhar ve ilan etmektir.

Rezzak ve Hakim ismi, en şerli kafirin mahiyetinde de tecelli ediyor; lakin kafir bunu iman ve marifet ile göremediği için, izhar ve ilan vazifesini yapmıyor ve yapamıyor. Demek ki; Allah’ın isim ve sıfatlarının üzerimizde parlak ve kuvvetli bir şekilde görülmesinin ve ilan edilmesinin tek yolu; kuvvetli bir imanı ve hakiki bir marifeti kazanmamız ile mümkündür.

Tahkiki iman ise, bizleri doğru islamiyeti yaşamaya götürecektir. Din ve sünneti senniyenin akamları ise bizleri esmaya mazhar edecektir. Bu manayı teyid eden ve Yirmi Dördüncü Söz'de geçen şu ifadelere bakalım:

Şeriat ve Sünnet-i Seniyyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden esmâ-i hüsnânın her bir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karakan

Evet ama şöyle bir durumda var..bi isim ya da bir kaç isim bi insanda ya da herhangi bir olguda daha çok baskındır. Hayy,Kayyum; Adl, Hakem..v.s isimleri HER İNSANDA tecelli etmesine rağmen, Üstadımızın ifadesiyle Hayy ismi Abdulkadir Geylani Hazretlerinde, Kayyum ismi İmamı Rabbani Hazretlerinde, Adl ve Hakem ismi İmamı Azam hazretlerinde daha baskındır, galiptir. Hatta Üstadımızda Hizmeti Kuraniyenin dellalı olduğum anlarada Rahim ve Hakim ismine mazhar olduğunu söylüyor...yine Üstadımızın ifadesiyle, nasıl ki isim dairesinden sıfat dairesine kadar, sıfat dairesinden şuun dairesine kadar 70 bine yakın nurani perdeler varsa, her ismin de böyle tecelli dereceleri var..odamızı aydınlatan lamba, Münevvir(en basit manasıyla Nurlandıran, aydınlatan demek) ismine mazharken, dünyamızı aydınlatan güneşte Münevvir ismine mazhardır ama güneş o isme büyüklük derecesi olarak öyle bir mazhardır ki, çıplak gözle bakamayız o güneşe.. Ama lamba için aynı şey söz konusu değildir.. Yine en basit manasıyla güzelleştiren demek olan Mücemmil isminin her hangi bi insandaki tecellisiyle Hz.Yusuf(a.s) Efendimiz de ki tecellisi bir değildir. Farkındalık şuuruyla düşünüldüğü zaman bi insan bunun farkındada olmayabilir. bi adam kafir de olsa onda Hakim ismi daha baskın tecelli edebilir ve ilim sahasında müslümanlardan çok daha fazlada başarı kazanabilir.. bu başarıları o insanın kendisi ve savunduğu düşünce akımı v.s hak etmese de onda tecelli eden o isim hürmetine başarılı olur o sahada. Abilerimizin dediği gibi gaflet perdesi aralanırsa o tecelliler daha net görülür. ama hususi bi ismi zikreden insanda BİR MÜDDET sonra o ismin tecellileri daha net görülür. bunu hem kendi ve hem de etrafındakiler hisseder...Hakim ismine devam edenin muhakeme gücünün artması, olaylara farklı açılardan bakması ya da Rahman, Rahim ya da Rauf ismlerini hususi virdi yapanların merhamet duygukarının artıp insalara o açıdan yaklaşması; Kuddüs ismine devam edenin maddi ve manevi pisliklerden Allah'ın izniyle daha rahat arınması olan şeylerdir..bu söylenenler bu isimlerin sonsuz manalarını ve gizli sırlarını daraltmış olmasın. misal olsun diye söylüyorum. Hakim ismini çekende veseaire böyle olur diye..insanın kendinde tecelli eden isimlerin derecesi ve kuvveti Allah'ın izniyle artabilir...bir zamanlar hiç birşeyi ezberinde tutamayan Hz Ali (r.a) Efendimizin, Efendimiz(s.a.v)'in tavsiyesi üzerine yaptığı duayla daha sonra duyduğu ve okuduğu hiç birşeyi unutmamıştır.....bu örnekler çoğaltılabilir.... selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...