Block title
Block content

Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin cilvelerinin her yerde görünmesini nasıl anlamalıyız, birkaç misal verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın güzel isimlerinin cilveleri ve nakışları, kainat üstünde görünen eser ve sanatlardır. Yani kainatta var olan eser ve sanatların hepsi, Allah’ın güzel isimlerinin bir tecellisi bir yansımasıdır.

Mesela bir çiçek üstündeki tasvir ve çizim, Allah’ın Musavvir isminin bir tecelli ve cilvesidir. Çiçeğin şirin ve tatlı süsleri Allah’ın Müzeyyin isminin bir yansıması ve cilvesidir. Çiçeğin bünyesindeki intizam, Allah’ın Nazım isminin bir cilvesidir. Çiçeğin hayatına lazım olan erzakların gelip bünyesine girmesi ve yerleşmesi, Allah’ın Rezzak isminin bir cilvesidir...

Yine insan kainat içinde Allah’ın isimlerine tecelli ve ayna olma noktasında, en kapsamlı bir eser  ve en mükemmel bir sanattır. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz çiçekte Allah’ın bütün isimleri tecelli etmeyebilir, lakin insan mahiyetinde Allah’ın bütün isimleri tecelli ediyor. Bu noktada  insan mazhar-ı azamdır, yani Allah’ın isim ve sıfatlarına tecelli olmak noktasından insan kainatın en büyük mazharı ve parlak mahallidir.

Mesela insanın simasındaki göz, Allah’ın basar sıfatının bir tecellisidir; kulak sem sıfatının bir yansımasıdır; konuşma mahalli olan dil kelam sıfatının bir cilvesidir; yüzdeki tasvir ve çizim Musavvir isminin; hayata lazım olan rızkın gönderilmesi ve bedenin ve bedende çalışan hücrelerin beslenmesi Rezzak isminin nakışları ve tecellileridir.

Bu isimler gibi Allah’ın bütün isimleri insan mahiyetinde nakış suretinde tecelli edip cilvesini göstermiştir. Bu nakışların ve tecellilerin hepsi, kaynakları hükmünde olan isimlere açılan birer pencereler hükmündedir. İnsan bu pencereler vasıtası ile Allah’ın isim ve sıfatlarına intikal ederler.

Bal arısı Allah’ın bir sanatıdır, bu sanat üstünde Allah’ın bir çok ismi kendi hüküm ve manasını sergiler ve gösterir. Çiçek ve semada görünen tecelliler, aynı şekilde arının mahiyetinde de tecelli edip görünür. Arının rızkı, hayatı, görmesi, renkleri vesaire hepsi bir isme işaret ediyor.

Yine  semavatta Allah'ın celal ve kibriya sıfatları hükümrandır, galip odur; ama sair isimler de orda onun gölgesi ve riyasetinde tecelli ederler, yani latif ve cemal manası semavatta tamamen kaybolmaz. Sadece geri planda durur. Onun için bir şeye nazar ettiğimiz vakit, bir isimi orada galiben görürüz, diğerlerini de ona tabi olmuş olarak görürüz.

Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkıf’da Üstad Hazretleri bu tecelli ve nakışları, temsil dürbünü ile çok kapsamlı bir şekilde izah ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

yakarf
üstad tecelli ile cilveyi aynı anlamda kullanmıyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...