Block title
Block content

Cenab-ı Hakk'ın istiğna-i zatisinin, hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan ile alakası nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hak, Ğaniyy-i Mutlak’tır, istiğna-i zatisi vardır. Yani, mahlukatın varlığı ile yokluğu, insanların inanmaları ile inanmamaları, ibadet etmeleriyle etmemeleri onun zatı için eşittir, müsavidir. İnsanların inanmalarıyla onun zatının kemalinde bir artma olmayacağı gibi, bütün insanların küfür ve isyan içinde bulunmalı halinde de yine O’nun zatının kemalinde hiç bir noksanlık olmaz. “İstiğna-i zâtî”, bu ve benzeri bütün ihtiyaçlardan Onun münezzeh olması manasına gelir.

Sonsuz aciz ve fakir yaratılmakla, Allah’ın sonsuz rahmetine ve zenginliğine güzel bir ayna olan insanoğlunun, ne varlığına ne de ibadetlerine Allah’ın muhtaç olması düşünülemez. İnsanları yaratması gibi, onların bütün ihtiyaçlarını görmesi de yine rahmetinden dolayıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...