Block title
Block content

Cenâb-ı Hakk’ın; küffara karşı sahabe safında muharebe etmek için melaikeleri tavzif eden isimleri ve ahkâmları hakkında kanaatiniz nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İşte "Velillahil meselül a'la" ezel ve ebed sultanının pek çok esmâ-i hüsnâsı vardır. Tecelliyat-ı celâliye ve tezahürat-ı cemâliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, Cennet ve Cehennem'in vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe'n ise; kanun-u tenâsül, kanun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok umumî kanunlar misillü, kanun-u mübarezenin dahi bir derece tâmimini isterler... Kalb etrafındaki ilhâmât ve vesveselerin mübarezelerinden tut, tâ semâ âfâkında melâike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şümûlünü iktiza eder.”

Bu konuda farklı yorumlar yapılabilir:

Sahabelerin müşriklere karşı tevhid mücadelesi verdikleri düşünüldüğünde, onlara yardım için gelen melekler Vahid, Ehad, Ferd isimlerinin hakimiyeti için çarpışmışlardır.

Küffarın, imana ve Kur’an'a karşı harp etmekle cezaya müstahak oldukları nazara alındığında, meleklerin Kâdir, Hâkim, Kahhar, Cebbar, Müntakim, Müzill (zillete düşüren, mağlup eden) isimlerinin tecellisinde görev aldıkları söylenebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Beşinci Söz | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 2935 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...