Block title
Block content

Cenab-ı Hakk'ın kulların anlayış seviyesine göre konuşmasına "Tenezzülat-ı İlahiye" deniliyor; izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tenezzülat-ı ilâhîye, Cenab-ı Hakk'ın kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakîkatleri onların anlayabilecekleri ifadelerle beyan etmesidir.

Bazıları, anlatanın sözlerinin anlaşılmamasını “konuşmada derinlik” olarak görür. Her ne kadar bazı sözlerin anlaşılmaması derinlik sebebiyle olsa bile, anlaşılmayan her sözü “derin bir mana” zannetmek yanlış olur. Kelâmdan maksat, anlaşılmaması değil, anlaşılmasıdır. “Seviyeye inmek seviye ister.”

İşte Cenab-ı Hak o azametiyle birlikte, insanların seviyesine uygun bir şekilde kelâmında onlara hitap eder. Derin manaları teşbihler, temsillerle ve kıssalarla anlaşılır hale getirir, evrensel mesajlarını hem avam hem de havassa bildirir. Bazen de derin hakikatleri müteşabihat ile anlatır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...