Cenab-ı Hakk'ın, Peygamber Efendimize olan sevgisi veya aşkı neden? Kainatı O'nun için O'nun nurundan yaratıyor, sebebi veya hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek, Cenâb-ı Hakkın rahmeti gibi, muhabbeti dahi kâinatı ihata etmiş. İşte, o hadsiz mahbuplar içindeki mezkûr beş veçhinin herbir veçhinde en yüksek makam, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur ki, 'Habîbullah' lâkabı ona verilmiş."

"İşte bu en yüksek makam-ı mahbubiyeti, Süleyman Efendi, 'Ben sana âşık olmuşum.' tabiriyle beyan etmiştir. Şu tabir bir mirsad-ı tefekkürdür, gayet uzaktan uzağa bu hakikate bir işarettir. Bununla beraber, madem bu tabir şe'n-i rububiyete münasip olmayan mânâyı hatıra getiriyor; en iyisi, şu tabir yerine 'Ben senden razı olmuşum.' denilmeli."(1)

Üstad Hazretleri öncelikle "aşık olmuşum" tabiri yerine "razı olmuşum" tabirinin kullanılması gerektiğine işaret ediyor. Aşk insana ve mahlukata ait vasıfları çağrıştırdığı için, selametli olan "razı olmuş" tabiri daha uygun bir tercihtir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in Allah katındaki imtiyaz ve hususiyetinin en önemli sebebi, Allah’ın isim ve sıfatlarına tam ve azam bir ayna olmasındandır. Yani Allah’ın bütün isim ve sıfatları Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi cephesinde en parlak ve en üst seviyeden tecelli edip, mana ve hükümlerini izhar ve ilan ediyorlar. Peygamber Efendimiz (asm) de bu tecellileri kabul ve göstermek noktasından bütün mahlukattan ileri olduğu için Habibiyet makamı onun oluyor. Tabiri caiz ise, Mimar Sinan’ın eserleri içinde sanat ve tecelli bakımından nasıl farklılıklar varsa, Allah’ın eserleri ve mazharları içinde eser-i azim ve mazhar-ı azam vardır ve bu eser- azim ve mazhar-ı azam Allah Resulü olan Peygamber Efendimiz (asm)'dir.

Mahlukat içinde Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına tam manası ile ayna ve mazhar olacak tek mahluk insandır. İnsanlar içinde de bu isim ve sıfatları en üst düzeyde ve en azam şekilde izhar ve ilan eden insan-ı kamil Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Peygamber Efendimiz (asm)'in imanı, ahlakı ve yaşam şekli her noktadan bu isim ve sıfatları talim edip gösteren ulu bir mektep, güzel bir takvimdir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm)'in Allah katında büyük bir makam ve mevkisi vardır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...