"Cenâb-ı Hak’tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâlin hesabına çevirsin, o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz maarif-i fenniyen, kıymettar maarif-i İlâhiye hükmüne geçsin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan maddi ilimleri marifete dönüştüremez ise, faydası sadece dünyanın geçici halleri için olur. Allah için olmayan her hal ve her keyfiyet ne kadar ehemmiyetli de olsa, boş ve faydasızdır.

İnsanın dünyaya gönderilmesindeki asıl maksat, ubudiyettir; dünyadaki haller ikinci plandadır. Yani insanın hayatında din birinci maksat olacak, dünya ise dine hizmet noktasında bir araç bir vasıta olmalıdır. Yoksa dünya asıl maksat, din ise bu maksada tabi bir konumda olursa, Allah katında hiçbir değer ve kıymeti yoktur. Dünyanın en büyük ve önemli işi, Allah için yapılan en küçük işten daha ehemmiyetsizdir.

Hayatımızdaki günah olmayan bütün işleri ve kazanımları ahirete kalbetmek cari ve mümkündür. Burada asıl anlatılmak istenen husus, fen ilimlerinin mana-yı harfi ile marifete dönüştürülebileceğidir.

Suistimalden gelen kazanım ve hissiyatların tedavisi farklı bir konu olmakla beraber, tahkiki bir iman ile tedavisi kabildir. Şayet öyle olmamış olsa idi, çok çirkin hallere düşen birisinin bir daha asla iyi bir insan olması mümkün olamazdı. Halbuki kızını diri diri toprağa gömen ve çok çirkin günahlar işleyen ashabın, sonradan hidayet ve tahkiki iman sayesinde insanlığın en üst seviyelerine çıkmaları meselemizi izah ve ispata kafidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...