Block title
Block content

"Cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Onlar, bunların içine emri hakla girerler, alemi cismaniyatı seyredip,.." Burada bahsedilen ruhlar insan ruhu mudur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki "bir cins ervah" tabirini iki şekilde anlamak mümkündür. 

Birisi, ruhaniler kainattaki kanunlardan oluşan bir tür mücerret varlıklardır. Bunlar ne cinlere ne de meleklere benzerler, diye anlıyoruz. Kainatın her yanını kuşatan mücerret varlık ve kanunlardır.

Ayrıca kanunların dışında her tarafı dolduran ve şenlendiren nurani varlıklar da vardır ki, bunlar ervah kapsamına giriyorlar. Bunlar cins olarak ne insan ruhu, ne melek ruhu, ne de cin ruhudur, tamamen kendine özgü ruhani varlıklardır. Bu ruhlar cismani alemi cismani ölçüler ile seyredebilmek için bazen sinek ve kuşların cesetlerine girebiliyorlar.

 Diğer bir manaya göre ise, ruhaniyat kavramı cismaniyata mukabil olarak kullanılır. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz taş, ağaç, kuş gibi şeyler cismani varlıklardır. Cinler ve melekler ise ruhani varlıklardır. Vefat edenler, cismani hayatı bırakıp ruhani hayat mertebesinde hayatlarına devam ederler. Buna göre ruhaniyat kavramı melekleri, cinleri ve vefat edenlerin ruhlarını içine alan geniş bir kavramdır.

Bu manaya göre cennet kuşlarının ve sineklerin cesedine salih ruhlar girip seyahat edebilirler. Yani ölmüş insan ruhları da olabilir, bir cins ervah tabiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Mukaddime | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3823 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...