Cennete giren bir kişi kendinden üst tabakada olan birini görünce, "Keşke ben de çok ibadet etseydim.", diye pişmanlık duyacak mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir."(Fussilet, 41/31)

"Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedî kalıcıdırlar."(Enbiya, 21/102)

"Derler ki: Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; şüphesiz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir."(Fatır Suresi, 35/34)

"Eğer nasip olur da cennete girersen, 'Kızıl yakuttan bir beygire bineyim.' dersen binersin. 'Uçayım!..' dersen uçarsın."(1)

"Allah Teâlâ Hazretleri ferman etti ki: Ben Azimu'ş-Şân, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım." (2)

"Her kaygının da arkası kesilecektir. Cehennem ehlinin kaygısı müstesna..."(3)

"Onlar şöyle diyecekler: Biz ebedileriz, asla helak olmayız, biz mutlu kişileriz, asla kederlenmeyiz..." (4)

"Orada hiçbir dert ve tehlike yoktur..."(5)

Ayet ve hadislerde de ifade edildiği üzere Cennet’te insana acı ve elem verecek hiçbir husus olmayacaktır. İnsanın fıtratında bulunan kötü hasletler ve menfi duygular sökülüp atılacaktır. Hal böyle olunca, cennette elem, keder, haset, pişmanlık gibi hissiyatlar da bulunmayacaktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Ramuz el-Ehadis-1, s. 149/5.
(2) bk. (Buhari, Müslim, Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 4419/1.
(3) bk. Ramuz el-Ehadis-2, s. 342/15.
(4) bk. (Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 409/10099.
(5) bk. Ramuz el-Ehadis-1, s. 170/1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...