Block title
Block content

Cennet'te bir insanın binlerce yerde olmasına dair rivayetin olmadığını iddia edenlere ne gibi bir cevap verebiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, bir insanın bir anda binlerce yerde bulunabilmesi mümkündür, yani imkan dahilindedir. Mümkün olan bir şeyi külliyen inkar etmek ve gayr-ı mümkün telakki etmek akıl ve mantık açısından tam bir hatadır.

İkincisi, bir insanın bir anda bir çok yerde bulunması vakidir. Televizyon stüdyosuna çıkan bir adam, ne kadar televizyon açıksa, o kişi o kadar evde aynı anda görünür ve aynı anda da konuşur. O konuşurken, milyonlarca insan da onu dinler. Bu bir kişinin bir anda milyonlarca yerde olmasının en açık bir delilidir. Ahirete nisbeten bir gecekondudan ibaret olan şu dünyada böyle imkanlar varsa, acaba ahirette daha ileri seviyede olmaz mı?

Hem kaldı ki, nice zatlar bu manada kerametlere mahzar olmuşlardır.

Üçüncüsü, dinen caizdir. Zira bunun benzeri bir çok örnekler Kur’an da zikredilmiştir. 

"Andolsun Dâvûd'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. 'Ey dağlar, onunla beraber tesbih edin ve ey kuşlar (siz de).' Ve ona demiri yumuşattık. 'Geniş zırhlar yap, dokumasını ölçülü yap ve (hepiniz) iyi işler yapın. Çünkü ben, yaptıklarınızı görmekteyim.' diye vahyettik." (Sebe, 34/10-11). 

"Cinlerden bir ifrit, ‘Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var.’ dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise, ‘Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getirebilirim.’ dedi. (Süleyman) onu (Melikenin tahtını) yanı başına yerleşivermiş görünce, ‘Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye, beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır.' Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbin müstağnidir (şükre ihtiyacı olmayan), çok kerem sahibidir.” (Neml, 27/39-40)

Dördüncüsü, Demirin el ile yumuşatılması, tahtın bir anda uzak bir mesafeden getirilmesi, Hazreti Meryem’in kış mevsiminde yaz meyveleri yemesi, daha buna benzer bir çok harika hadiseler Kur’an'da zikredilmişken ve bunlar mümkün ve vaki iken, bir insanın cennette ikram eseri olarak bir çok işleri bir anda görmesini akıl ve din dışı görmek ne kadar doğru olabilir.

Beşincisi, cennet hakkında varit olan ayetlerin genel ahvalinden bu manayı tahric ve içtihat etmek pekala kabildir ve Üstad Hazretleri de böyle yapmıştır.

 "Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur." (Ankebut, 29/64).

 "Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır." (Zuhruf, 43/71).

Cennet dünyanın mizanı ile tartılmaz. Dünyanın kayıt ve hantallıkları orada cari değildir. Burada bir günde gideceğin yere orada bir anda gidersin. Bu yüzden ahireti dünyaya kıyas etmek çok kaba bir bakış açısıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Genel Sorular | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2903 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...