Cennette nefis olmayacağı ifade ediliyor. Bu doğru mu acaba, Risalelerde bu konuda bilgi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennette nefis elbette olacak, çünkü insan maddî lezzetlerin tamamını nefis sayesinde tadıyor. Cennet ise hem maddî hem de manevî en mükemmel ve eşsiz lezzetlerin tadılacağı bir yerdir.

Ayrıca nefis insanın manevî terakki etmesinde, İlahî isimleri tartmasında, şükrün çeşitlerini anlamasında ve insanın cismanî yönünü temsil etmede en ehemmiyetli bir cihazdır. Cennette böyle bir cihazın olmaması mümkün değildir.

Cennette nefsin olmaması, ancak nefs-i emmare noktasından olabilir. Yani cennette kötü ve çirkin nefis değil, tezekki etmiş/arınmış ve terakki etmiş nefis olacak, denilebilir; yoksa nefis hiç olmayacak demek yanlıştır.

Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Evet, Cennet, bütün lezâiz-i mâneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezâiz-i cismaniyeye de medardır."

"Sual: Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve Cennetle ne alâkası var? Madem ruhun âli lezâizi vardır; ona kâfidir. Lezâiz-i cismaniye için bir haşr-i cismanî neden icab ediyor?"

"Elcevap: Çünkü, nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanlıklıdır, fakat masnuât-ı İlâhiyenin bütün envâına menşe ve medar olduğundan bütün anâsır-ı sairenin mânen fevkine çıktığı gibi; hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi; öyle de, cismaniyet en câmi, en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir." (1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Demekki ,nefs- i emmare olmayınca kıskançlık,hased ve kötü tabiatlar olmayacak.Yoksa insanın lezzet alacağı cinsten nefis olacak,öyle mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İfade ettiğiniz gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...