"Cesed-i necmî", "beden-i misalî", "Ruh-u Muhammedî" ve "Hayat-ı Muhammedi" kavramlarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cesed-i necmî: Yıldızların nuraniliği gibi nurani ceset, demektir. Yani yıldızlar nasıl parlak ve nurani bir hale sahipse cesedinde aynı nuraniliğe ve parlaklığa sahip olmasıdır.

Peygamber Efendimiz (asv)'in mübarek cesetleri aynı ruh gibi nurani ve latif olduğu için, miraca çıkarken ruh ile beraber çıkıyorlar. Bazı sapkın fırkaların iddia ettiği gibi miraç sadece ruhani bir yükseliş değil, ruh ve bedenin beraber bir yükselişidir.

Beden-i misalî: Misalî ve lâtif bir cesed. Varlığı maddî olmayan, fakat cinsinin cesedine benzeyen beden. İnsan öldükten sonra ruha giydirilen ince ve latif bir kılıftır. İnsan ruhu öldükten sonra bütünü ile soyut ve kanun kalmamak için, Allah her ölen adamın kimliğini yansıtacak misali bir bedeni ruha giydirir. Bu kaide bütün insanlar için geçerlidir.

Ruh-u Muhammedî: Peygamber Efendimiz (asv)'in mübarek ve şerefli ruhudur. Yaratılmışlar içinde en yüksek ve en kıymetli ruh demektir.

Hayat-ı Muhammedi: Peygamber Efendimiz (asv)'in mübarek ve nurani hayatıdır. Zaten hayat, ruhun bir vasfı ve hassesidir, ruhun ayrılmaz bir cüzüdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...